Små statliga myndigheter syndar mest

Upphandlande myndigheter är enligt en färsk kartläggning hyfsat duktiga fylla kravet på att dokumentera direktupphandlingar. Små statliga myndigheter syndar mest.


När direktupphandlingsgränsen höjdes kraftigt den 1 juli år 2014 infördes samtidigt dokumentationskrav för upphandlingar på över 100 000 kronor. Upphandlande myndigheter ålades dessutom att skapa riktlinjer för direktupphandlingar.

I den nypublicerade rapporten Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner slår Konkurrensverket fast att kraven på det hela taget följts. Nio av tio upphandlande myndigheter har riktlinjer samt rutiner för att dokumentera direktupphandlingar.

Fast det skulle kunna bli bättre. Det visar sig att statliga myndigheter är sämre än kommunerna:

– Små statliga myndigheter är de som i minst utsträckning har egna riktlinjer, bekräftar Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket.

Till de brister som uppmärksammas hör att dokumentationerna inte alltid samlas in centralt i myndigheten. Det försvårar möjligheterna att få fram uppgifter kring genomförda direktupphandlingar. På just denna punkt syndar kommuner betydligt mer än statliga myndigheter.

Alla uppgifter som borde finnas med i dokumentationen finns heller inte alltid med. Endast 62 procent tecknar ned skälen till varför en vara eller tjänst direktupphandlats.

Lagtexten saknar preciserade bestämmelser om exakt vad som ska dokumenteras. Även om den proposition som föranledde denna plikt inte pekar ut just skälet som särskilt viktigt bedöms det som centralt för att kunna förklara och motivera varför en direktupphandling valts.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *