Skolpojke
I skolbänken. Foto: Doug Olson, Mostphotos.

Möbelupphandling anses direkt felaktig

Både politiker och tjänstemän får hård kritik för ”möbelskandalen” i Laholm. Revisorerna anser att kommunen haft flera alternativ till att trotsa lagen för att möblera en ny skola.

Laholms kommuns köp av möbler till Glänningeskolan är en rejäl soppa. Upphandlingen avbröts efter hot om överprövning från billigaste leverantören, som diskvalificerades.

Istället köptes möblerna, en kvarts miljon kronor dyrare, på direktupphandling. Trots att förvaltningsrätten först interimistiskt beslutade att detta avtal inte fick fullgöras, för att sedan ogiltigförklara det, tog kommunen emot möblerna. Både förfördelad leverantör och Konkurrensverket har invändningar.

Det har även kommunens revisorer som tagit EY till hjälp för att genomlysa upphandlingen. Enligt revisorernas bedömning har en ineffektiv och icke ändamålsenlig process lett fram till tidsbrist i slutet av upphandlingsprocessen.

I revisionsrapporten noteras att den tidsbrist som det hänvisas till hade kunnat undvikas. Det fanns andra alternativ än att bryta mot lagen genom en otillåten direktupphandling.

En andra upphandlingsrunda (konkurrensutsättning) hade enligt revisorerna inte varit omöjlig att klämma in eftersom det bara hade krävt små justeringar i förfrågningsunderlaget. Att använda möbler som redan fanns inom kommunen pekas ut som en temporär lösning.

Både politiker och tjänstemän anses vara felande. Barn- och ungdomsnämnden lämnade exempelvis inte underlag till kommunens upphandlingsenhet i tid. Revisorerna klagar också på illa dokumenterade beslut.

Det lokala Laholmspartiet kräver att barn- och ungdomsnämnden avgår.

EY har också tittat mer allmänt på kommunens upphandlingsarbete genom att stickprovsundersöka andra affärer. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och granskade nämnder brister i följsamhet mot lagen om offentlig upphandling och kommunens riktlinjer. Denna kritik är inte ny.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *