Helt rätt att direktupphandla

Dan Sjöblom

Dan Sjöblom besvarar frågor kring direktupphandling. Foto: Håkan Flank.

Får jag direktupphandla? Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har i samarbete tagit fram en nyttig interaktiv vägledning som hjälper dig att göra rätt från början.

Alla inköp som görs av kommuner, landsting och statliga myndigheter måste följa upphandlingsreglerna. Större inköp ska alltid konkurrensutsättas genom en öppen annonsering.

Mindre inköp kan i vissa fall direktupphandlas. Samma sak om det finns tekniska skäl och synnerlig brådska. Reglerna för undantag från konkurrensutsättningen är snåriga, vilket får Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten att svara genom att erbjuda vägledning:

De båda generaldirektörerna, Dan Sjöblom och Ann-Christin Nykvist, vill hjälpa fler att göra rätt från början:

– Sådant som rör direktupphandlingar, och då särskilt de undantagsregler som finns, är bland de vanligaste frågorna vi får kring offentlig upphandling.

Dan Sjöblom ser den nya interaktiva vägledningen Får jag direktupphandla? som ett komplement till annan information om direktupphandlingar:

– Eftersom detta är ett område som vi får många frågor kring så är det viktigt att tala om hur vi ser på regelverket.

Ann-Christin Nykvist poängterar vikten av att upphandlande myndigheter både har kunskap om – och vågar använda – de möjligheter som lagstiftningen ger.

– Genom vägledningen får de på ett lättillgängligt sätt stöd kring frågor om direktupphandling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *