För stort uppdrag: upphandling avbryts

Christian Ottosson

Christian Ottosson. Foto: Jonna Thomasson.

Upphandlingen av snöröjning i Huddinge avbryts. Kommunens helhetsgrepp, med att inkludera även väghållning under andra delar av året, gick inte hem hos anbudsgivarna.

Huddinge kommuns upphandling av snöröjning och halkbekämpning blev av allt att döma en alltför stor munsbit för anbudsgivarna. Endast ett fåtal anbud lämnades in.

I år ingick även uppdrag såsom väghållning och anläggningsarbeten under andra delar av året. Syftet med den mer omfattande upphandlingen var att hitta en entreprenör som kan ta ett helhetsgrepp för kommunens drifttjänster – och därmed få en bättre totalkostnad.

– Vi ser att anbudsförfrågan kan ha varit för komplex och att företag därmed kan ha avstått från att lämna anbud för att de upplevt att tiden var för knapp för att delta i upphandlingen, säger Christian Ottosson, centerpartistiskt kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer.

På grund av brister i underlaget har det inte varit möjligt att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommunen har därför beslutat att upphandlingen ska avbrytas.

– För få företag har kompetens för alla områden som upphandlingen omfattade och har möjligen också därför valt att inte lägga anbud, fortsätter Christian Ottosson.

Kommunen kommer att kontakta entreprenörer som erbjuder snö- och halkbekämpning för att direktupphandla vinterväghållning för kommande vinter.

– Vi gör nu en inventering och översyn av marknaden för att hitta en lösning och detta har högsta prioritet för oss just nu, säger Lars Fladvad, tillförordnad teknisk direktör vid Miljö- och bygglovsförvaltningen.

Ambitionen är att leverera en god vinterservice:

– Vår förhoppning är att detta ska påverka invånarna så lite som möjligt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “För stort uppdrag: upphandling avbryts

  1. Kanske en tidig marknadsdialog hade visat riskerna med anbudet innan man hade behövt lägga mycket tid och resurser på att göra om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *