Eksjö station
Eksjö station. Foto: Michael Erhardsson.

Följer en lag men bryter mot en annan

Eksjö kommun följer hellre skollagen än upphandlingslagen. När upphandlingen av skolskjuts överprövades blev tidsnöden så stor att ett förlängningsavtal slöts utan föregående annonsering med nuvarande entreprenör.

Eksjö kommuns skolskjutsavtal gäller till och med i sommar. För att kunna tillhandahålla skolskjuts från och med höstterminens start inleddes en upphandling i juni 2018.

Fast den processen har dragit ut på tiden. Glädjen över god konkurrens, sju anbud, grusades när tilldelningsbeslutet från augusti i fjol överklagades.

Ett par månader efter det att tilldelningsbeslutet återkallats avbröts upphandlingen. Kvarvarande sex utvärderade anbud hade högre anbudssumma än vad som ryms inom budget. Klagande bolag menar dock att det inte fanns någon budget för upphandlingen, eller i alla fall inte någon realistisk sådan.

En ansökan om överprövning av beslutet att avbryta lämnades in till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten sa nej och ärendet gick till kammarrätten som helt nyligen nekade prövningstillstånd, en dom som kan komma att överklagas.

För att kunna garantera skolskjuts för läsåret 2020/21 och därmed uppfylla skollagens krav har ett förlängningsavtal tecknats med nuvarande leverantör.

Kommunen ser ingen realistisk möjlighet att så snabbt genomföra en ny upphandling som kan leda till ett avtal. Man pekar på att en upphandlingsprocess är tidskrävande och dessutom behöver vinnande entreprenör få tid att förbereda uppdraget.

Eksjö har genom en självanmälan informerat Konkurrensverket om att avtal tecknats utan föregående annonsering.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *