Northvolt
Arbete pågår på Northvolts fabriksområde. Foto: Paulina Holmgren.

Direktupphandlar efter tydlig bakläxa

När Skellefteå Kraft får backning i förvaltningsrätten genomför företaget en direktupphandling. Allt för att inte försena bygget av Northvolts batterifabrik.

Northvolt ska bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå. I projektet är Skellefteå Kraft strategisk partner med uppdrag att förbereda marken på det kommande fabriksområdet och dessutom ordna anslutningar för el, fjärrvärme och fiber.

Förvaltningsrätten dömer nu ut Skellefteå Krafts upphandling av kabelmaterial för detta förberedelsearbete. Upphandlingen är värd cirka 3,3 miljoner kronor.

Den av de båda anbudsgivarna som inte drog längsta strået överklagade tilldelningen. Elektroskandia ansåg att vinnaren Necks Electric reserverat sig mot, eller avvikit från, obligatoriska villkor rörande prisjustering och den valutakurs som skulle gälla.

Enligt Elektroskandia tar Necks inte någon risk vad gäller förändringar i valutakurser eller metallpriser. Klagande företag konstaterar att frånvaron av sådana risker innebär möjlighet att offerera avsevärt lägre priser.

Skellefteå Kraft erkänner att upphandlingsdokumentet varit otydligt kring vilken prisbild som de ansökande bolagen skulle utgå från. Det vinnande bolaget missförstod vilket värde anbudspriset skulle baseras på och fick förtydliga sitt anbud.

Förvaltningsrätten håller med om att Necks anbud innehåller en reservation. Även om den inte säkert kommer att innebära någon fördel minskar den risktagandet. Att ge en anbudsgivare möjlighet att frånfalla en otillåten reservation mot ett obligatoriskt villkor strider enligt domen mot likabehandlingsprincipen.

Hela upphandlingen behöver inte göras om. Däremot måste anbuden bedömas på nytt.

Till SVT Nyheter Västerbotten säger Jonas Ellman, inköpschef vid Skellefteå Kraft, att det efter förnyad prövning inte fanns något giltigt anbud. En direktupphandling utfördes:

– Vi gjorde den bedömningen för att hålla vår del i tidsplanen.

För att få den direktupphandlingen prövad har Skellefteå kraft självmant anmält sig till Konkurrensverket.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *