Nya sedlar
Knappast en rund summa. Direktupphandlingsgränsen är 534 890 kronor. Inte en krona mer eller mindre.

Därför är gränsen för direktupphandling exakt 534 890 kronor

Varför sätts inte direktupphandlingsgränsen till jämna 500 000 eller 600 000 kronor? Svaret finns bortom EU, i världshandels­organisationen WTO och i att de svenska lagstiftarna ville göra det enkelt för sig.

Direktupphandlingsgränsen är viktig. Om de sammanlagda köpen under ett år ligger under direktupphandlingsgränsen har köparen stor frihet att välja vilket företag som ska få affären. Upphandlingen behöver inte annonseras och den kan inte överprövas i domstol.

Det beror på att EU bara är intresserat av upphandlingar över ett visst belopp. Det beloppet kallas för tröskelvärde. För affärer under tröskel värdet får varje medlemsland bestämma vilka regler som ska gälla, så länge landet håller sig till EU:s allmänna principer om upphandling (som till exempel att man inte får diskriminera företag från ett visst land).

Vi kan alltså inte skylla på EU för att vi har en direktupphandlingsgräns på exakt 534 890 kronor, utan det har Sverige bestämt på egen hand. Upphandlingsutredningen under Anders Wijkman  föreslog 600 000 kronor i direktupphandlingsgräns för varor och tjänster som omfattas av LOU. Utredningen menade att det skulle vara enklare med en bestämd summa, som inte ändras över tiden.

Ändrades första juli 2014

Den första juli 2014 ändrades reglerna kring direktupphandling senast. Den dåvarande borgerliga regeringen höll inte med Upphandlingsutredningen utan ville hellre se en koppling mellan direktupphandlingsgränsen och EU:s tröskelvärde. Regeringen ville ”… slippa ändra lagarna enbart på grund av förändringar i kronans värde”, som regeringen skrev i propositionen.

Den dåvarande regeringens argumentation var inte stark. Visst förändras EU:s tröskelvärden. De sätts på nytt i euro vartannat år och räknas då om till svenska kronor. Men förändringarna har varit beskedliga. Jämfört med tröskelvärdet som började gälla 1 januari 2008 är dagens tröskelvärde 0,04 procent lägre. Det har varit större förändringar under årens lopp, men den största förändringen under dessa år är 6,3 procent.

Dessutom har EU:s tröskelvärde inget direkt samband med direktupphandlingsgränsen. Så länge gränsen är under EU:s tröskelvärde bryr sig inte EU om vilken gräns vi har. Marginalen är god.  För statliga myndigheter är EU:s tröskelvärde drygt 1,2 miljoner kronor, långt över dagens direktupphandlingsgräns på 534 890 kronor.

Varför det blev 26 procent i ena fallet och 28 procent i det andra framgår inte av propositionen.

För att slippa behöva skriva om lagtexten sattes alltså direktupphandlingsgränsen till 28 procent av EU:s tröskelvärde för kommuner, landsting och offentligt ägda bolag. Statliga myndigheter har ett lägre tröskelvärde. Men direktupphandlingsgränsen är samma för statliga myndigheter och övriga upphandlande myndigheter, trots olika tröskelvärden.

Upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (som regleras i lagen Luf) har ett eget tröskelvärde och en egen direktupphandlingsgräns. Här har gränsen satts till 26 procent av detta tröskelvärde. Direktupphandlingsgränsen inom dessa områden är 993 368 kronor.

Varför det blev 26 procent i ena fallet och 28 procent i det andra framgår inte av propositionen.

Tröskelvärdena är inte EU:s eget påhitt, utan kommer från världshandelsorganisation WTO. Agreement of Government Procurement (GPA) är en frivillig överenskommelse mellan några länder inom WTO som syftar till att öppna upp offentlig upphandling länderna emellan. Förutom EU och dess medlemsländer har ett tjugotal andra länder skrivit under GPA. De största övriga GPA-länderna är USA, Kanada och Japan.

Ska annonsera offentliga upphandlingar

Länderna som har skrivit under GPA förbinder sig bland annat att annonsera offentliga upphandlingar, att iaktta transparens samt att inte diskriminera företag från andra länder inom GPA.

GPA gäller upphandlingar över vissa värden. För statliga myndigheter är gränsen 130 000 SDR och för myndigheter på en lägre nivå är gränsen 200 000. För upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är gränsen 400 000 SDR.

SDR står för speciella dragningsrätter och är en sammanvägning av fyra valutor: euro, dollar, yen och pund.  Vartannat år översätter EU värdet på dessa gränser i SDR till euro, som sedan översätts till kronor och till sist slår igenom i nya direktupphandlingsgränser. Det händer nästa gång från och med första januari 2018.

Kommentus metodhandboken
Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *