Niklas Tideklev
Niklas Tideklev vill föra dialog. Foto: Dan Sjunnesson.

Han vill vässa dialogen

Köpare och säljare på den offentliga marknaden måste prata mer. Det säger Niklas Tideklev som tar klivet från Upphandlingsmyndigheten till Dialogmakarna med just dialog som affärsidé.

Dialogmakarnas affärsidé är att främja dialog mellan köpare och säljare. Rent praktiskt erbjuder företaget hjälp med att till exempel öppna upp låsta positioner mellan marknadens aktörer eller att skapa arenor och mötesplatser för dem att mötas.

Niklas Tideklev säger att fler och fler myndigheter bjuder in till dialog. Jämfört med för några år sedan är skillnaden stor:

– Fast det jag ser är att kvaliteten på dialogen behöver utvecklas. Där vill vi hjälpa till.

Varför är dialog så viktigt när det kommer till offentliga upphandlingar?

– En bra dialog mellan olika intressenter, interna och externa, lägger grunden för innovationshöjd i offentlig verksamhet. När det offentliga tydligt beskriver utmaningar, behov och önskemål bidrar det till att skapa ökad innovationskraft hos företag och organisationer.

Niklas Tideklev har arbetat på Upphandlingsmyndigheten sedan myndighetens tillkomst. Senast som strateg med ansvar för innovation. Med erfarenhet från detta jobb och tidigare anställningar på Konkurrensverket, Kammarkollegiet och Tillväxtverket säger han:

– Behoven av att utveckla offentlig verksamhet är stora och att det behövs helt nya sätt att tänka och göra för att klara av att hantera behoven nu och i framtiden.

Trots att det finns många lösningsidéer hos företagen menar Niklas Tideklev att de har svårt att nå offentlig sektor.

– Jag ser fram emot att nu kunna erbjuda stöd på djupet till båda sidor av den offentliga affären.

Så dialogtjänsten riktar sig till både köpare och säljare?

– Ja! Vi hjälper exempelvis science parks och innovationshubbar med att få till dialogen med det offentliga och få mer kunskap om hur den offentliga marknaden fungerar.

Offentliga aktörer kan få hjälp med att identifiera behoven, föra dialogen med marknaden och genomföra innovationsprocesser där partnerskap med företag är en nyckelfaktor.

– Många offentliga aktörer vill, men vet inte riktigt hur de ska gå till väga, eller har inte tillräckligt med resurser.

Närmast i tiden för denne dialogmakare ligger olika typer av föreläsningar på bland annat Upphandlingskonferensen, Greater Copenhagen Mission Innovation och i samband med en roadshow om öppen digital innovation tillsammans med Rise.

– Jag kommer också att föreläsa på Affärsträffarna i Dalarna där vi även erbjuder individuell rådgivning till företag som vill göra fler och bättre offentliga affärer. Det ser jag verkligen fram emot!

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *