Mikael Bucht, Region Norrbotten.

Alternativa anbud i norr

Region Norrbotten valde en upphandlingsmodell som tillät anbudsgivare att lämna alternativa anbud för framtidens patientövervakningssystem. Med det nya avtalet för utveckling av tekniken räknar regionen med att hålla nere kostnaderna och ha fortsatt världsledande system på området.

 

-Vi är riktigt nöjda med lösningen. Med anbud som innehöll både helt ny utrustning och utveckling av befintlig teknik fick vi fler alternativ att ta ställning till, säger ansvarige upphandlaren Mikael Bucht.

Fyra anbud lämnades in och Region Norrbottens anbudsutvärdering resulterade i Dräger som vinnare och därmed leverantör för en tioårig avtalsperiod med start 1 januari i år.

Det tyska medicinteknikbolaget har varit leverantör av patientövervakningssystem till Sunderby sjukhus i Luleå sedan dess invigning som länssjukhus för drygt 20 år sedan.

Det nya avtalet innebär en utvidgning med ansvar att bygga upp ett enhetligt övervakningssystem för samtliga fem sjukhus inom regionen samt även vissa hälsocentraler.

Regionen har idag ungefär 240 kompletta monitorer för patientövervakning som en central del av vården  där merparten av monitorerna finns vid just sjukhuset i Luleå.

Sedan Sunderby sjukhus invigdes har regionen och tidigare landstinget varit noga med att ställa krav på moderna IT-lösningar och inte minst att många av dessa ska gå att integrera med varandra.

Kravet sedan 2010 har varit att patienter ska kunna övervakas och att samla övervakningsinformation utan avbrott på övervakningscentraler även när patienter transporteras mellan avdelningar.

Alla sjukhus i regionen har kopplats ihop inom samma övervakningssystem för att ge vårdenheter möjligheter att ta del av patientkurvor i nära realtid på andra sjukhus.

-Höga krav från vården har satt leverantörerna på prov, men bidragit till att vi haft modern funktionalitet och väl fungerande teknik, säger Mikael Bucht.

-Tidigare har den här delen varit lite av ett dilemma då det kan fungera hämmande för konkurrensen, men min bild är att den problematiken inte finns kvar i samma utsträckning. Leverantörerna är idag bättre på att uppfylla krav på att ny teknik ska gå att integrera och nyttja befintlig IT-infrastruktur.

Arbetet med upphandlingen inleddes i mars 2018 och ledde fram till ett tilldelningsbeslut 9 oktober förra året efter ett öppet förfarande.

-Jag tycker att vi hittade rätt former för att handlägga en så komplex upphandling. Projektorganisationen var ordentligt tilltagen med delar som en styrgrupp bestående av divisionschefer och en upphandlingsgrupp som var tvärfunktionell kompetensmässigt och bestående av 15 personer. Den gruppen hade i sin tur undergrupper knutna till sig för att samla in information och ge synpunkter på de krav som ställdes på teknik och funktion. Ett väl formulerat projekt med bra projektledning och många engagerande och kompetenta projektmedlemmar bidrog till en lyckad upphandling, säger Mikael Bucht.

Omvärldsanalysen var omfattande med leverantörsträffar och studieresor till sjukhus för att ta del av olika tekniska lösningar.

Region Norrbotten bestämde sig tidigt i processen för en lösning som öppnade för dubbla anbud där en leverantör kunde lämna både ett ordinarie och ett alternativ anbud.

Dräger valde den möjligheten och ytterligare två leverantörer lämnade ordinarie anbud.

-Ett krav var att företag som lämnade ett alternativ anbud också skulle delta med ordinarie anbud. Vi ville även få in lösningar som byggde på uppgradering av nuvarande teknik och det var just det anbudet från Dräger som blev vinnare i slutändan, säger Mikael Bucht.

Han betonar att anbuden var jämbördiga funktionsmässigt.

-Alternativen höll hög kvalitet och det framgick inte minst i det utvärderingsmoment som genomfördes ifjol på regionens länsteknikenhet i Luleå. Anbudsgivarna fick sätta upp ett, så långt som möjligt, fullt fungerande övervakningsystem under en dag.

Leverantörerna fick då visa om de olika funktionerna verkligen fungerade i regionens egna nätverk.

-Det är klart att vi var nervösa för att vi skulle kunna genomföra denna utvärderingsdel på ett bra sätt, men det blev väldigt lyckat och vi var mycket tydliga med vad vi ville få ut av testet och vilka förutsättningar som gällde, säger Mikael Bucht.

Han pekar på främst ekonomin som en fördel med det nya avtalet, som Region Norrbotten ser som en garanti för att befintlig teknik vidareutvecklas under den närmaste tioårsperioden för en patientövervakning i världsklass.

-Vi har beräknat en besparingspotential, jämfört med alternativa lösningar, på 17 miljoner kronor under avtalstiden och det är försiktigt räknat. Sedan finns miljöfördelar också genom att slippa skrota utrustning och behovet av utbildningsinsatser blir mindre med utveckling av ett befintligt system.

-En fördel med helhetslösningen är att ett system inom hela regionen gör det enklare för medarbetare att tjänstgöra vid olika vårdenheter utan att behöva sätta sig in i ny teknik, säger Mikael Bucht.

Det är egentligen bara en del i vård flödet där olika vårdenheter inte har tillgång till samma patientövervakningssystem – ambulansen.

-Det är en utvecklingspunkt att få med ambulansövervaket i kedjan men vi är inte i mål med den delen ännu, säger Mikael Bucht.

Region Norrbotten genomför årligen upphandlingar till ett värde av 2,7 miljarder kronor.

Fredrik Mårtensson

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *