Nils-Göran Johansson är nytillträdd chef för Upphandlingskontoret Östersund

Jämtlänningar samverkar för bättre avtal

Upphandlingskontoret i Östersund förenar de åtta kommunerna i Jämtlands län. Kommunerna utför själva kommunspecifika upphandlingar men när ett gemensamt intresse finns går uppdraget till Upphandlingskontoret.

− Kranskommunerna har inte resurser för upphandling och kan kanske inte upprätthålla kompetensen fullt ut. De som upphandlar har ofta inte det som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Syftet när Upphandlingskontoret startades var att samla all kompetens i ett kontor för att kunna hålla hög utbildningsnivå och hög kompetens, förklarar Gustaf Danielsson som är strategisk upphandlare och samordnare på enheten.

Upphandlingskontoret styrs genom en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan som förser kontoret med uppdrag. Även fem kommunala bolag och förbund är med i upphandlingssamverkan.

− När kontoret startades 2004 ingick några kommuner i samverkan och sedan 2009 är samtliga kommuner i Jämtland anslutna. Det kan vara svårt att få alla samstämmiga ibland men till det positiva hör att vi får upp stora köpvolymer, vilket gör att vi får bättre anbud och avtal. Särskilt kranskommunerna gynnas av det, säger Gustaf Danielsson.

På kontoret finns sju strategiska upphandlare som är kontaktpersoner för varsin kommun och ansvariga för ett antal kategorier. Den nytillträdde upphandlingschefen Nils Göran Johansson har förhoppningar om att kontoret ska utvecklas och växa, både i personalstyrka och i antalet uppdrag.

− Vi undersöker om vi kan få in en eller ett par avtalscontrollers eftersom vi ser att det oftast är uppföljningen som blir lidande när det blir stressigt. Jag skall besöka kommunerna och försöka få dem att nyttja oss mer. Vi skulle kunna hjälpa dem mer, med till exempel direktupphandlingar, men det gäller att de upptäcker vår kompetens.

Nils Göran Johansson vill också se till att sprida mer kunskap om avtalen i kommunerna.

− Är avtalen inte bra implementerade använder beställarna inte dem i förväntad omfattning. Det ska vi jobba mer på. Genom ett beställningssystem skulle man kunna styra inköpen mer men det tar ett tag att köpa upp och implementera ett nytt system och kan innebära en stor kostnad.

Utöver att genomföra upphandlingar har kontoret en rådgivande roll gentemot kommunerna. För att öka kunskapen inom inköp och upphandling kan upphandlingskontoret genomföra utbildningar för nya chefer, vara med och informera på leverantörs- och tjänstemannaträffar och erbjuda anbudsskolor till leverantörer.

− Nu håller vi på att anordna en utbildningskonferens för alla kommuner i Jämtland. Då är det olika tjänstemän som berörs av inköp och upphandling samt våra kontaktpersoner på kommunerna som deltar. Till denna konferens anlitar vi externa föreläsare och temat kommer att vara socialt ansvarsfull upphandling, berättar Nils Göran Johansson

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *