Louise Strand
Dialog ska minska överprövningsviljan. Foto: Per Eriksson.

Var femte upphandling ifrågasätts

Region Skåne toppar listan över högst andel överprövade upphandlingar. I fjol ifrågasatte regionens leverantörer var femte upphandling.


Trafikverket är den av landets myndigheter som får flest upphandlingar överprövade. Enligt den färska rapporten Statistik om offentlig upphandling 2016 handlade det i fjol om 42 överprövningar.

Fast eftersom Trafikverket under året genomförde inte färre än 757 upphandlingar blir överprövningsandelen bara 5,5 procent. Det är under snittet på 7,5 procent.

Mätt i förhållande till antalet genomförda upphandlingar är överprövningarna flest hos Region Skåne, Upphandlingsbolaget i Göteborg och Västra Götalandsregionen. För de båda första ifrågasätts var femte upphandling. Västra Götalandsregionen ligger något lägre med 16,5 procent.

– Vi ser ingen trend utan antalet överprövningar beror på vilka upphandlingar som vi har genomfört respektive år, säger Louise Strand, inköpsdirektör vid Region Skåne, som för 2015 fått 29 av 142 upphandlingar överklagade.

Enligt rapporten är sannolikheten för överprövning större ju fler anbudsgivare som deltar i upphandlingen. Större upphandlingar, som är mer komplexa, lockar ofta fler anbudsgivare – som kan anse sig lida skada.

Statistiken ger vid handen att andelen överprövade upphandlingar ökar från nästan noll vid få anbudsgivare till över 14 procent vid mellan 10 och 19 anbudsgivare. I de riktigt stora affärerna, som lockar över 30 anbudsgivare, överprövas nästan en tredjedel av upphandlingarna.

– Ju högre volym desto fler överprövningar samtidigt som vissa branscher är mer överprövningsbenägna än andra, bekräftar Louise Strand.

Hur gör Region Skåne rent konkret för att minska antalet överprövningar?

– Vi arbetar för att skapa bra affärer, vilket bland annat innebär att vi lägger mycket resurser på dialog med marknadens aktörer och höja kvaliteten på vårt arbete.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *