EU-flagga

Sverige sämst i EU

Svenska upphandlare är sämst i EU på att lämna obligatoriska uppgifter vid efterannonsering, för upphandlingar över EU:s tröskelvärde.


För upphandlingar över EU:s tröskelvärde är det tvingande för den upphandlande myndigheten att publicera efterannons i EU:s upphandlingsdatabas Ted. Annonsen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter som bland annat vem som vann upphandlingen, kontraktets värde och antal anbud som kom in.

De svenska efterannonserna innehåller 61 procent av de obligatoriska uppgifterna, vilket är en lägre siffra än för något annat land. Genomsnittet för EU-länderna är 84 procent. Bäst i klassen är Slovakien där efterannonserna innehåller 98 procent av de obligatoriska uppgifterna.

Nästan häften (45 procent) av de obligatoriska uppgifterna består av namn och adress till den upphandlande myndigheten och till den vinnande leverantören.

Den som saknas i flest fall för svenska efterannonser är det uppskattade kontraktsvärdet. 90 procent av annonserna saknar den uppgiften. Uppgifterna gäller för åren 2009 till 2015 och är framtagna av Mihály Fazekas och Bence Tóth vid Cambridges universitet. De har på uppdrag av det svenska Konkurrensverket tagit fram uppgifter om annonserade offentliga upphandlingar i Sverige och EU för att hitta indikatorer på otillåtna anbudssamarbeten. Resultatet har publicerats i en forskningsrapport.

Andel obligatoriska uppgifter som saknas i efterannonser

diagram

Tröskelvärden för offentlig upphandling
Upphandlingar enligt LOU
Varor och tjänster: 1 365 782 kronor (statliga myndigheter) och 2 096 097 kronor (övriga)
Sociala och andra särskilda tjänster: 7 113 450 kronor (samtliga)
Byggentreprenader: 52 620 561 kronor (samtliga)

Upphandlingar enligt LUF och LUFS
Varor och tjänster: 4 201 678 kronor
Byggentreprenader: 52 620 561 kronor

Koncessioner enligt LUK: 52 620 561 kronor

Beloppen är fastställda i euro och räknas om till svenska kronor vartannat år. De aktuella beloppen gäller från 1/1 2018 och kommer att justeras 1/1 2020
Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.


Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *