Ola Månsson
Ola Månsson ser många goda förslag. Foto: David Magnusson.

Statistik och stöd ger mer bygg

Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande vill se fylligare upphandlingsstatistik. Metodstödet till de allmännyttiga bostadsföretagen bör också förbättras.


Antalet anbud vid byggupphandlingar tyder på att anbudskonkurrensen kan förbättras. Även om genomsnittet ligger på 4,1 anbud lockar många upphandlingar betydligt färre anbudsgivare.

Den statliga utredningen Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) föreslår färre kommunala särkrav och fler ”typgodkända” flerbostadshus. Sabos ramavtalsupphandlingar av så kallade kombohus bevisar att det går att pressa ner byggkostnaderna vid offentliga upphandlingar.

Utredningen vill öka transparensen och konkurrensen. Detta bland annat genom att ge en myndighet i uppdrag att samla in statistik över antal anbud, vilka som lämnade anbud och till vilka priser.

Många av de allmännyttiga bostadsföretagen upphandlar bostadsbyggande relativt sällan och har begränsad kapacitet för och erfarenhet av detta. Upphandlingsmyndigheten bör därför stärka sitt stöd till bostadsföretagen enligt utredaren Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och tidigare chefsekonom på Konkurrensverket:

– Det gäller inte minst om de upphandlande företagen vill använda sig av kombinatorisk upphandling, partnering och/eller så kallad innovationsvänlig upphandling.

Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, menar att flera av förslagen från konkurrensutredningen är bra. Han poängterar att det bakomliggande problemet är att det under lång tid byggts för få bostäder i Sverige:

– Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om bostadspolitiken över lång tid och inte tro att ändringar inom bara ett område eller tillfälliga insatser är lösningen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *