Så många upphandlare finns det

Ingen har vetat säkert hur många upphandlare det finns i Sverige - förrän nu. SCB, Statistiska centralbyrån, har tagit fram svaret.

Kommentus metodhandboken

17 463 upphandlare eller inköpare fanns det i Sverige 2014, enligt Statistiska centralbyråns kartläggning. Men det stora flertalet finns i privata bolag. Tittar man bara på offentlig sektor stannar siffran på 2 963 upphandlare och inköpare.

Störst antal upphandlare och inköpare i offentlig sektor finns inom statlig förvaltning, enligt SCB:s siffror. I tabellen nedan återfinns antalet offentliga upphandlare nedbrutet på olika typer av organisationer:

Antal upphandlare i Sverige 2014
Källa: SCB:s yrkesregister 2014
Statlig förvaltning850
Statligt ägda företag och organisationer472
Statliga affärsverk14
Kommuner773
Landsting och regioner622
Kommunalt ägda och landstingsägda företag230
Övriga offentliga institutioner2
Summa2963

Upphandling tycks vara ett kvinnodominerat yrke, åtminstone utanför de offentligt ägda bolagen. Hos statliga myndigheter, landsting och kommuner är andelen kvinnor mellan 55 och 57 procent. I de statligt ägda företagen är 33 av upphandlarna och inköparna kvinnor. I kommunala bolag är siffran 47 procent.

Statistiska centralbyrån gör varje år en kartläggning av vilka yrken som människor arbetar med i Sverige. Vid den senaste undersökningen, som offentliggjordes i förra veckan, användes en ny indelning av yrken där även upphandlare ingår. Siffrorna avser år 2014.

Statistiken ger ingen exakt bild av antalet upphandlare som följer upphandlingslagarna LOU, LUF eller LUFS. Det finns även privata företag som måste följa upphandlingslagarna, till exempel energibolag. Det finns gott om upphandlingskonsulter i privata företag som arbetar på uppdrag av offentlig sektor. Å andra sidan finns det även statliga bolag som inte följer LOU. Till den gruppen hör Systembolaget, Akademiska hus och SJ.

Här finns mer information om SCB:s yrkesregister.

Kommentus metodhandboken
Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *