Överdebitering mindre än befarat

Ett nytt IT-system gjorde viss lekutrustning från ABA Skol dyrare än vad som avtalats med SKL Kommentus Inköpscentral. Fast de uteblivna rabatterna är inte så stora som tidigare befarat.

På grund av ett systembyte hos ABA Skol uteblev avtalade rabatter på ett flertal varor till de kommuner som avropat på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal för lekmaterial. Även om det hela uppdagades sent i fjol har felfakturering skett sedan ramavtalet trädde i kraft i den 19 maj 2014.

Vissa beräkningar har gjort gällande att åtskilliga miljoner på detta sätt gått kommunernas kassor förbi. Nu visar det sig att ABA Skols överdebitering inte verkar vara så stor som först befarats.

Olof Molander, affärsområdeschef för ramavtal vid SKL Kommentus, berättar att avtalet har använts av 120 kommuner. Till dags dato har ett trettiotal av dem hört av sig till leverantören med begäran om retroaktiv reglering av de uteblivna rabatterna.

– Beloppen som önskas tillbaka spänner från mindre summor på några hundralappar och upp till cirka 100 000 kronor.

Det sammanlagda återbetalningsbeloppet ligger just nu kring en halv miljon kronor.

– Pengar har betalats ut och andra är på väg.

SKL Kommentus Inköpscentral ersätter tillsammans med ABA Skol även eventuella merkostnader för att ta fram krediteringsunderlaget.

Han anser det troligt att det kan komma in ytterligare återkrav.

– Om det inte dyker upp någon kommun som upphandlat mycket av just de felaktigt prissatta produkterna ser det just nu ut som om det totala beloppet kommer att hamna kring miljonen.

När felet blev känt ville inköpscentralen att drabbade kommuner skulle höra av sig senast i februari. Fast Olof Molander poängterar att det inte finns någon bortre gräns för dem som ännu inte hunnit gå igenom sina fakturor.

Det är också frivilligt att följa den rutin som SKI och ABA Skol gjort upp.

– Juridiskt sett är det en affär mellan ABA Skol och respektive upphandlande myndighet som när som helst kan begära rättelse.

De missade rabatterna gäller avrop som skett på ramavtalet Lekmaterial 2013 fram till den 22 november 2016. Efter denna tidpunkt ges korrekta rabatter på katalognettoprissatt sortiment.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *