PMI
Inköpschefsindex i stark årsavslutning. Illustration: Silf.

Högst inköpschefsindex på länge

Inköpschefsindex, PMI, steg i december till 56,0. Det är enligt indexmakarna på Swedbank och Silf den högsta noteringen sedan mars 2014.

Inköpschefsindex, PMI, för december 2015 är 56,0. Motsvarande totalsiffra för november var 54,9. Swedbank och Silf, som står bakom detta index, beskriver avslutningen på 2015 som gedigen.

Månadens uppgång av PMI-total drevs av delindex för orderingång som steg till 57,8. Den underliggande efterfrågan är god med fortsatt stigande orderingång från hemma- och exportmarknaden.

Även orderstocksomdömet steg i december. Den förbättrade efterfrågan kan nu ha börjat sippra igenom till underleverantörerna då leveranstiderna steg. Leverantörernas rå- och insatsvarupriser fortsatte däremot att falla på bred front. Prisindex för december sjönk till 42,7.

Delindex för produktion var 60,5 vilket är en uppgång med 1,2 indexenheter från november. Kvartalsgenomsnittet var högre under oktober till december jämfört med juli till september. Produktionsplanerna för de kommande kvartalen fortsätter att signalera optimism med ett indextal på 62,6 för december (64,9 i november).

Delindex för sysselsättning föll till 53,2 i december från november siffran 54,6. Sysselsättningen, tillsammans med lager av inköpt material, drog ned PMI med 0,5 indexenheter. Att nyanställningsbehovet stigit i sexton månader och att det tilltagit under det fjärde kvartalet är dock positivt.

PMI-siffror har publicerats första vardagen i varje månad sedan år 1995. Cirka 200 svenska inköpschefer inom tillverkningsindustrin står för bakgrundinformationen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *