Peter Gerhardsson
Antalet upphandlingar stabiliseras enligt Peter Gerhardsson. Foto: Christos Mylonas.

Antalet upphandlingar minskar igen

Under fjolåret publicerades upphandlingar till ett värde av omkring 625 miljarder kronor. Antalsmässigt handlar det om en minskning enligt statistik från Visma.


I fjol annonserades sammanlagt 18 486 offentliga upphandlingar enligt Vismas Upphandlingsbarometer 2015. Efter en stor minskning, med ett tapp på sju procent, under 2014 har antalet upphandlingar nu stabiliserats.

– Den tydliga nedgång som vi såg i 2014 års totala siffror, var en effekt av den höjda direktupphandlingsgränsen, menar Peter Gerhardsson, vd på Visma Commerce.

Fast även 2015 minskade antalet upphandlingar.

– Årets blygsamma minskning, med en kvarts procent, indikerar en stabilisering och anpassning efter den nya nivån, fortsätter han.

Bedömningen är att Gotland, Kronoberg och Uppsala län har landets bästa upphandlingsklimat. Rankingen bygger på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbud per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar.

Bäst klimat råder i de län där det publiceras många upphandlingar per invånare, där det är många anbudsgivare per upphandling och få överprövade upphandlingar.

Förra årets topplacerade Kalmar län har tappat i placering och återfinns först på delad 19:e plats. I botten finns även Skåne och Södermanland.

Dessvärre syns en negativ trend vad gäller deltagande i upphandlingar. I fjol lockade varje upphandling i genomsnitt 4,3 anbudsgivare, jämfört med 4,4 under 2014. Flitigast är företagarna i Stockholm, där deltog i snitt 5,0 anbudsgivare per upphandling.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Antalet upphandlingar minskar igen

  1. En intressant utveckling som sannolikt inte har så mycket med det ökade antalet direktupphandlingar att göra. Den höjda gränsen som kom i juli 2014 hann sannolikt inte få något större genomslag samma år och ser man till den stora effekten av denna höjda gräns är det snarare så att det är fler direktupphandlingar som inte längre skulle anses vara otillåtna. (pga av dess värde.)

    Snarare är det kanske så att vi ser en utveckling där upphandlande myndigheter i allt större utsträckning gör samlade upphandlingar samt att det görs fler och fler upphandlingar av olika former av ”mäklare”. För övrigt något som är under utredning av KKV och UHM huruvida denna form av 3-parts funktion är förenlig med LOU.

    Är det så är det en utveckling som definitivt inte främjar mindre företags möjligheter att vinna kontrakt via upphandling även om nästan 90% av antalet leverantörer till offentlig sektor är SME-företag. Dvs ca 195 000 st. Hur många av dessa som deltar i upphandlingar och lägger anbud är fortfarande en siffra som UHM har kvar att ta fram.

    En annan teori kring antalet minskade upphandlingar enligt statistiken är så klart att underlagen kanske inte är fullständiga. Sverige har ju fått kraftig kritik avseende bristande statistik och därför är det viktigt att när dessa underlag görs gällande att det finns en tydlighet i hur underlagen är framtagna.

    Som läsare saknar jag viss källhänvisning i underlagen för att kunna köpa slutsatserna rakt av. Detsamma gäller när det framlagda värdet presenteras. Vad bygger siffran 650 mdr kr på? Är det uppskattade annonsvärden eller är det faktiskt utfall och gäller det alla upphandlande myndigheter, inklusive offentligt ägda bolag, eller avser värdet ”bara” myndigheter, landsting och kommuner?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *