Marie-Louise Forsberg-Fransson
Marie-Louise Forsberg-Fransson bejakar storregioner. Foto: Region Örebro län.

Vånda när upphandlingskartan ritas om

Regeringens regionreform verkar gå i stå. Även om alla är överens om att Sverige idag inte ser ut som när länsgränserna en gång skapades finns det ett motstånd mot färre och större regioner.


Regeringen vill förändra Sveriges regionala indelning. Mot bakgrund av att dagens länsgränser i stor utsträckning skapades på 1600-talet bedöms det nu vara angeläget att göra en anpassning till det moderna samhällets behov, främst genom att skapa större landsting.

Receptet från regionutredare Barbro Holmberg och Kent Johansson i den så kallade indelningskommittén är att ersätta dagens 21 regioner och landsting med sex storregioner. Dessa regioner blir befolkningsmässigt relativt lika.

– Ingen har övertygande kunnat visa att skåningarnas välfärd skulle få bättre förutsättningar i en till ytan större region, säger Pontus Lindberg, moderat regionråd i opposition vid Region Skåne.

Med ansvar för sjukvård och kollektivtrafik bedriver landets landsting och regioner en betydande upphandlingsverksamhet. Enligt marknadsanalysföretaget Doublecheck handlar det om runt en tredjedel av de samlade offentliga inköpen som i fjol uppgick till 844 miljarder kronor.

Ardalan Shekarabi arbetar hårt för att föra en regionreform i hamn. Civilministern har rest landet runt och idag, torsdag, träffar han delar av oppositionen för nya förhandlingar.

– Vi välkomnar förslaget om större regioner eftersom vi ser att de nuvarande länen är för små för att möta framtida utmaningar, säger socialdemokraten Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande i Region Örebro.

Fast reformen är inte odelat populär. Enligt en enkät som Dagens Samhälle gjort bland landstings- och regionpolitiker vill en majoritet inte ha storregioner.

Motståndet har redan fått regeringen att backa i delar av förslaget. Region Jämtland Härjedalen kommer enligt ett färskt beslut inte att ingå i en regionbildning. Regionbildningsprocessen i norr läggs på hyllan. Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbottens läns landsting, tycker att det är värsta tänkbara scenariot:

– Det är vi i norr som hade haft mest att vinna på en regionreform. Nu går regeringen vidare i en process som kommer att göra redan starka regioner ännu starkare.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *