Annika Wallenskog redovisar dämpat köpsug. Foto: Rickard L Eriksson.

Trendbrott inom offentlig upphandling

Under 2016 köpte landets kommuner, landsting och regioner verksamhet inom exempelvis vård och skola för 174 miljarder kronor. Köpen från privata utförare ökar dock inte längre i samma takt som förr.

Kommuner, landsting och regioner köper tjänster inom bland annat vård, skola och omsorg för betydande belopp från externa utförare. Under 2016 för sammanlagt 174 miljarder kronor.

Under senare år har beloppen ökat och antalet leverantörer blivit fler. Att döma av rapporten Köp av verksamhet 2016 har ökningstakten, för första gången på tio år, nu mattats av.

– Vi kan generellt se ett trendbrott i köp av verksamhet under 2016. Ökningen av inköp från privata utförare har avstannat, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Under 2016 köpte kommunerna verksamhet för 112 miljarder kronor. Landsting och regioner shoppade för 62 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 respektive 5 procent jämfört med år 2015.

Under 2016 berodde de ökade köpen på det kommunala åtagandet för flyktingmottagande. Även om det finns geografiska skillnader har köpen inom i princip samtliga övriga verksamhetsområden stagnerat.

– Kostnader för landstingens egna löner, varor och tjänster ökar nu något snabbare än kostnaderna för köp hos privata utförare, bekräftar Annika Wallenskog.

Generellt har de privata utförarnas andel av hemtjänsten minskat. Kostnaderna för pedagogisk verksamhet som utförs av fristående förskolor och skolor fortsätter dock att öka. Köpt verksamhet från utlandet går mot strömmen genom att öka, dock från en rätt blygsam nivå.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *