Eldistribution
Nya EU-krav påskyndar upphandling. Foto: Svenska kraftnät.

Raskt till skott för att skaffa reserv

När vinterkylan sänker sig över landet kan det bli ont om el. Eftersom EU inför nya regler vid årsskiftet skyndar sig Svenska kraftnät nu att upphandla en effektreserv.

För att täcka situationer där inhemsk produktion och eventuell import inte når upp till behovet har Svenska kraftnät genom åren upphandlat en effektreserv.

Reserven består både av produktion, verk som står standby, samt avtal med storföretag som Stora Enso om att de ska reducera sin förbrukning. För vintern 2019/20 är effektreservens totala storlek 752 MW och den finns tillgänglig under perioden 16 november till 15 mars.

Sett över året har Sverige elöverskott. Bristen handlar om tillgången på el när förbrukningen ligger på topp.

– Timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter igång samt timmarna när alla ska laga middag är de mest elintensiva under dygnet, förklarar Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Årets prognostiserade underskott för topplasttimmen är högre än i fjol. Det beror främst på att ett block stängs vid kärnkraftverket i Ringhals i december.

Från årsskiftet komplicerar EU:s så kallade Ren energi-paket upphandlingarna av effektreserv. Från och med 1 januari 2020 får inga nya avtal skrivas för anskaffning av effektreserv.

För att anskaffa strategiska reserver i framtiden kräver EU att en ny metod använder för att beräkna risken för effektbrist. Detta förutsätter också att det finns mål för leveranssäkerhet, en så kallad tillförlitlighetsnorm, som risken sedan kan värderas mot.

Enligt Svenska kraftnäts bedömning finns behovet av en effektreserv även efter denna vinter. Innan årsskiftet ska avtal om totalt 750 MW, varav 188 MW genom produktion, finnas på plats.

Enligt EU-förordningen ska effektreserven till 25 procent utgöras av förbrukningsreduktion. Svenska kraftnät hänvisar till särskilda skäl för att frångå det kravet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *