Nyhavn
Danska turistmagneten Nyhavn. Foto: Jacob Schjørring.

Ramavtal sparar mer än en miljard

I Danmark pressar det offentliga priserna genom att slå ihop kommunala, regionala och statliga behov. Ramavtalens besparingspotential ligger på mer än en miljard kronor.


Det går att spara pengar genom att göra gemensam sak. Det bevisar Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som hjälper det offentliga Danmark till ökad inköpssamordning, med färska benchmarks.

Den sammanlagda besparingspotentialen hos SKI:s ramavtal beräknas till motsvarande 1,1 miljarder kronor per år. Siffran har tagits fram genom att jämföra ramavtalade priser med vad som tidigare betalts för motsvarande produkter. Finns inte den jämförelsemöjligheten används marknads- eller listpriser alternativt expertanalyser.

Störst besparing, över 50 procent, görs på ramavtalet för tele, data och internetförbindelser. För IT-drift, servrar, hisservice samt kopiering är det möjligt att med den sammanlagda köpkraften som argument hyvla av runt 30 procent på priset.

Normalt handlar det om en prispress på mellan sex och 20 procent per ramavtalsområde. I nedre delen av detta spann återfinns exempelvis bränsle, möbler och flygresor. Livsmedel, sjukvårdsmaterial och AV-utrustning ger större besparingar.

SKI:s allra senaste ramavtal, för läsplattor, är på många sätt typiskt.

Det tidigare avtalet tecknades år 2015 och resulterade i en tioprocentig prisreduktion. Detta trots att det enbart var förpliktigande för kommuner.

Genom att denna gång samla kommunala, regionala och statliga behov har prisnivån kunnat sänkas med ytterligare omkring åtta procent. Räknat på den treåriga avtalstiden innebär det att motsvarande cirka 40 miljoner kronor kan frigöras till andra ändamål.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *