Lena Micko
Prioriterar antikorruptionsarbete. Foto: Hans Alm.

Vill utbilda för att minska korruptionen

Även om många vill tro det är Sverige inte fritt från svågerpolitik och nepotism. Civilminister Lena Micko säger att arbetet med att minska korruption, inte minst vid offentlig upphandling, är en fråga som hon prioriterar.

Enligt en undersökning genomförd av EU upplever tre av tio svenska företag att de förlorat en offentlig upphandling på grund av korruption. Materialet ger också stöd för att svågerpolitik och nepotism är vanligare i vårt land än på övriga håll inom EU-området.

Dessa trista uppgifter fick den moderate riksdagsmannen Lars Hjälmered att fråga ansvarigt statsråd om vilka åtgärder hon avser att vidta för att minska korruption vid upphandlingar. Civilminister Lena Micko svarar på den skriftliga frågan:

– Arbetet mot att minska korruption i samhället, inte minst när det gäller offentlig upphandling, är en fråga som jag prioriterar.

Lena Micko håller med om allvaret i att så många upplever att de förlorat anbud på grund av korruption. En offentlig förvaltning som håller hög kvalitet och där korruption inte accepteras är en tillgång i samhället och avgörande för förtroendet för statsförvaltningen.

Hon listar de initiativ som regeringen har tagit. Hit hör en handlingsplan mot korruption som förväntas vara färdig under året. För närvarande genomförs även visselblåsardirektivet.

Hänvisning görs också till den nationella upphandlingsstrategin där en rättssäker offentlig upphandling hör till inriktningsmålen.

– Upphandlingsmyndigheten har bland annat tagit fram stöd till upphandlande myndigheter i syfte att de ska kunna förebygga och identifiera korruption i offentlig upphandling.

Civilministern för också fram det uppdrag som Statskontoret redan har med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Sist, men kanske inte minst, har regeringen gett Tillitsdelegationen ett. Den ska föreslå hur och när en gemensam obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

– Kunskap är viktig för att förebygga olika former av korruption.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *