Sara Svensson
Vård efter behov enligt Sara Svensson. Foto: Vänsterpartiet.

Vill skärpa reglerna för köpt sjukvård

Upphandlade vårdkliniker ska inte kunna prioritera patienter som tecknat privata försäkringar menar Västerpartiet. Sara Svensson kräver regelskärpningar både på sin hemmaplan i Skåne och nationellt.

Dagens Nyheters granskning av privata sjukförsäkringar har fått upp frågan om upphandlade vårdgivare prioriterar försäkringspatienter före andra patienter på agendan. Detta samtidigt som svensk hälso- och sjukvårdslag slår fast att den med störst behov ska ha företräde.

Ledande vårdföretag förnekar att så är fallet. Detta trots att försäkringarna marknadsförs med argument som ”snabbare tillgång till sjukvård” och ”få vård i rätt tid”.

Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne, anser inte att gräddfiler hör hemma i sjukvården:

– Där ska de medicinska behoven stå i centrum.

Det finns idag inget regelverk kring hur privata vårdföretag ska prioritera patienter beroende på om de kommer med en privat sjukvårdsförsäkring eller om de kommer via den offentliga sjukvården.

Björn Eriksson, sjukvårdsdirektör vid Region Stockholm, slår fast att vårdgivare som har avtal med regionen enligt gällande avtalsvillkor ska följa hälso- och sjukvårdslagen samt övriga lagar och förordningar.

– En vårdgivare ska alltid prioritera så att den patient som har det största medicinska behovet ska få vård först oavsett vem som finansierar vården, säger han.

Vänsterpartiet i Skåne har lagt ett initiativärende i regionstyrelsen. Partiet vill föra in tydliga krav i avtal och upphandlingar på att offentligt finansierad hälso- och sjukvård inte får blandas med privat finansiering.

– Vi kräver regelskärpningar både i regionen och nationellt.

I initiativet, som nu under beredning, vill Vänsterpartiet ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av ackrediteringsavtalen och avtalen för upphandlad vård. Dessutom ges ett uppdrag om att initiera en översyn av de privata aktörerna i Skåne och förekomsten av undanträngningseffekter till följd av prioritering av privata försäkringspatienter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *