Vägrar likrikta upphandlingarna

Beslutet om att Gävle ska lämna Inköp Gävleborg verkar inte vara särskilt avlägset. Ärendet står på agendan inför måndagens kommunfullmäktigemöte.


Som Inköpsrådet tidigare rapporterat trotsar Gävle samarbetstrenden genom att vara på väg att lämna Inköp Gävleborg. Alliansen och Sverigedemokraterna vill att Gävle ska ansöka om utträde ur kommunförbundet för att driva denna verksamhet i egen regi.

Den rödgröna oppositionen vill däremot fortsätta inköpssamordningen med grannkommunerna. Kommunfullmäktige röstade för utträde med minsta marginal. På måndag, den 29 maj, kommer ärendet upp i kommunfullmäktige för beslut.

Förslaget är ett stegvis utträde. Under den treåriga uppsägningstiden ska Gävle kommuns engagemang i Inköp Gävleborg avvecklas till förmån för uppbyggnad av en egen upphandlingsenhet.

Alternativet att stanna inom samarbetet anses kräva alltför stora insatser med att revidera förbundsordningen.

Av beslutsunderlaget framgår vad kommunen ser som brister i nuvarande samverkan inom Inköp Gävleborg. Enligt kommunen bygger samarbetet på antagandet att alla kommuner är lika, och därmed har samma behov, och att det utifrån det går att samordna och likrikta alla upphandlingar och skapa ett mervärde.

Det slås fast att egen regi har flera fördelar. Till exempel förbättras förutsättningarna för att strategiskt planera och styra kommunens upphandlingar så de bättre möter kommunens strategiska beslut och politiska inriktningar.

Ökad närhet mellan beställare och upphandlare förs också fram. Att dela värderingar, prioriteringar och synsätt bedöms som svårare när man hör till olika organisationer. Ur miljö- och effektivitetssynpunkt vinner kommunen på minskade resor.

Upphandling på egen hand innebär inte att kommunen inte vill samverka med andra. Dörren stängs inte för Inköp Gävleborg. I ”bulkupphandlingar” kan det bli aktuellt att även göra gemensam sak med Upphandlingscenter i Dalarna och SKI, SKL Kommentus Inköpscentral.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *