Thomas Pålsson
Thomas Pålsson ska ta reda på vad som kan utföras utanför Stockholm. Foto: Olof Holdar.

Utreder möjlighet till myndighetsflytt

Regeringen anser att vissa myndighets­funktioner bör utlokaliseras från storstadsområdena. Statens servicecenter har fått i uppdrag att analysera vilka verksamheter som kan bedrivas samordnat och utanför storstadsområdena.


Statliga myndigheter behöver enligt regeringen inte ligga inom tullarna. Statens servicecenter har därför fått regeringens uppdrag att utreda vilka ytterligare funktioner som kan samordnas för att skapa stordriftsfördelar och som kan omlokaliseras från storstadsområdena.

– Effektivisering behöver inte innebära centralisering till storstäder, säger Ardalan Shekarabi.

Det principiella resonemanget till trots tog civilministern aldrig chansen att utlokalisera Upphandlingsmyndigheten som startade i höstas. I den debatt som föregick myndighetens tillkomst konstaterades att det rimligen borde vara enklare att lokalisera ut en nybildad myndighet än att låta inarbetade verksamheter brytas upp.

– Varför väljer statsrådet och regeringen att lokalisera ännu en myndighet till huvudstaden? undrade då centerpartisten Per Åsling som också är ordförande i skatteutskottet.

År 2013 uppgick lokalkostnaderna för de statliga myndigheterna till 23,4 miljarder kronor. Enligt Per Åsling går det att spara 1,3 miljarder kronor på att minska lokalarean med fem procent och omfördela så att lokalerna speglar befolkningsunderlaget.

Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter, är glad för det förtroende som regeringen visar med det här uppdraget:

– Det finns många spännande möjligheter när det gäller att ytterligare effektivisera den svenska statsförvaltningen. Vi kommer att genomföra uppdraget i nära samarbete med berörda myndigheter, säger han.

I Statens servicecenters kartläggning ska en konsekvensanalys ingå med bland annat möjliga besparingar och förväntade effekter för de berörda myndigheternas verksamheter. Utredningsuppdraget ska delrapporteras senast den 1 juni 2016 och slutredovisas senast den 15 april 2017.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *