Eva Ternegren
Eva Ternegren ser helst upphandling i bolagsform. Foto: Magnus Gotander.

Upphandlingsbolaget föreslås försvinna

Bolag som idag, egen nämnd eller en del av en större serviceenhet? Just nu pågår en intensiv debatt i Göteborg kring framtiden för kommunens lönsamma upphandlingsverksamhet.

Kommentus metodhandboken

I Göteborg står Upphandlingsbolagets organisatoriska tillhörighet under omprövning. Idag bedrivs verksamheten i bolagsform. I fjol fattade kommunfullmäktige beslut om att, för att rensa i kommunens bolagsflora, utreda förutsättningarna för att bedriva verksamheten nämndform.

Stadsledningskontoret slår i sin utredning fast att nämndformen är den vanligaste organisationsformen för samordning av upphandling i kommuner. Förslaget mynnar ut i en överföring till serviceförvaltningens intraservice från den 1 januari 2017.

Upphandling beskrivs som en del av stadens styrning och profilering. Bedömningen är att nämndformen gör det lättare för kommunfullmäktige att lyfta fram förväntningar när det gäller hållbarhets- och miljöaspekter, socialt ansvarstagande och andra krav som staden önskar ställa på sina leverantörer.

Eva Ternegren, miljöpartistisk ordförande i Upphandlingsbolagets politiskt sammansatta styrelse, föredrar för sin egen del att Upphandlingsbolaget fortsätter i bolagsform:

– Upphandlingsbolaget är ett välkänt namn i upphandlarsverige, välrenommerat och uppmärksammat för upphandlingsmetoder i framkant. Det är viktigt att behålla den positionen.

Ett annat skäl är att man på regeringsnivå vill göra offentlig upphandling till ett i ännu högre grad strategiskt verktyg för sociala och miljömässiga mål. Det talar enligt Eva Ternegren för att verksamheten ska behålla en egen organisation med en nära politisk styrning där inte många andra verksamheter finns.

– Bolaget har varit fritt från oegentligheter eller några misstankar om sådana och varit mycket lojal mot politiska mål och det är viktigt att den kultur som finns i bolaget bevaras.

Den eventuella organisationsförändringen bordlades vid kommunstyrelsens möte den 2 mars. Nu pågår den politiska processen som bäst och frågan väntas komma upp igen den 6 april. Efter kommunstyrelsens behandling ska frågan upp i kommunfullmäktige.

Om fullmäktige ändå finner skäl för ombildning föredrar Eva Ternegren egen nämnd med en egen politisk styrning:

– Att ingå som en mindre verksamhet i ett stort intraservice är att prioritera ner den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg som jag ser det.

Hon poängterar dock:

– Självklart kommer verksamheten ändå att vara lojal med det politiska beslut som slutligen fattas och försöka bedriva verksamheten med samma höga ambitioner som hittills.

Upphandlingsbolaget är en strålande affär. Resultatet för 2015 är 8,9 miljoner kronor före disposition och skatt. Under åren 2000-2012 har bolaget bidragit med 63,1 miljoner kronor i koncernbidrag till stadens kassa.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 reaktioner på ”Upphandlingsbolaget föreslås försvinna

  1. När det gäller inköpsbolagets vinst stämmer det?
    Deras intäkter är väl kickback från leverantörerna och kickbacken läggs på leverantörernas priser.
    Det betyder att kommunens verksamheter betalar bolagets vinst, dvs vinst eller har jag fel.
    Om så är fallet så är det ingen vinst!

  2. Upphandlingsbolagets finansieringsmodell bygger på provision på maximalt en procent på gjorda inköp genom ramavtal. En mindre del är ersättning för utförda uppdrag. Så ja, det är avropare och leverantörer som står för fiolerna. En annan, mer svårberäknad, vinst är nyttan av ramavtal.

    //Per Eriksson, Inköpsrådet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *