Isabella Lövin
Isabella Lövin har en handlingsplan. Foto: Fredrik Hjerling.

Upphandling centralt i klimatpolitiken

Regeringen lägger, för första gången, fram en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Upphandlingsmyndigheten får flera uppdrag när klimat ska integreras i alla relevanta politikområden.

Sammanlagt innehåller regeringens klimatpolitiska handlingsplan 132 åtgärder som regeringen kommer att ta initiativ till under mandatperioden. Syftet är att minska utsläppen i hela det svenska samhället.

– Det är unikt att Sverige nu går fram med en handlingsplan det grundläggande greppet att klimathänsyn ska finnas med i allt vi gör i samhället, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Arbetet med att integrera klimatpolitiken kommer bland annat innefatta en översyn av all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.

Regeringen skriver att planen också innehåller åtgärder för offentlig upphandling. Rent praktiskt handlar det om en översyn av hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentliga upphandlingar.

Dessutom ges Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att lämna förslag på åtgärder och kriterier för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå ställda klimatmål. Lämpliga myndigheter ska starta och driva beställarnätverk för klimatsmart upphandling på transportinfrastrukturområdet.

Eftersom propositionen blir offentlig först när den överlämnas till riksdagen råder fortfarande oklarhet kring de exakta detaljerna i planen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *