Andreas Åström
Andreas Åström ser fördelar i LOV. Foto: Johan Jeppsson.

Senarelagd reform utan krav på LOV

Januariöverenskommelsen om att lagen om valfrihet ska vara grund för reformeringen av Arbetsförmedlingen faller. Det är trist tycker bland andra Andreas Åström på Almega som uppskattar flexibiliteten i LOV.

För att undvika en misstroendeomröstning senarelägger regeringen och dess stödpartier reformeringen av Arbetsförmedlingen med ett år. Vänsterpartiet, som initierat misstroendefrågan mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, ser positivt på beskeden.

– Sammanfattningsvis noterar vi att regeringen gått samtliga våra krav till mötes, konstaterar partiledare Jonas Sjöstedt.

I en debattartikel meddelar januariöverenskommelsens partier också att reformen inte längre ska vila på lagen om valfrihet, LOV. Istället ska den upphandlingsform som är mest ändamålsenlig för respektive tjänst användas vid konkurrensutsättningen av Arbetsförmedlingens stöd- och matchningsfunktion.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega, är dubbelt missnöjd. Han ser en reformerad Arbetsförmedling som en mycket viktig pusselbit i arbetet med att undanröja medlemsföretagens största tillväxthinder som är brist på folk att anställa.

– I alla reformprocesser är det viktigt att hålla uppe farten för att nå slutmålet. Det är därför dubbelfel att reformen skjuts fram ett år och att LOV inte längre ska utgöra grunden för hur systemet ska utformas.

Han beskriver LOV som ett flexibelt system som skapar förutsättningar för tjänsteinnovation. Enbart leverantörer som lever upp till höga kvalitetskrav kan etablera sig.

– LOV har funnits i tio år och har endast haft drygt 30 överklaganden. Detta ska jämföras med upphandlingar som årligen överklagas drygt 3000 gånger.

Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST, uppskattar att tidplanen justeras med en förhoppning om att det ska bidra till mer genomtänkta förändringar:

– Att man ändrar på den snäva tidsplanen är givetvis mycket bra, men det är också positivt att regeringen lyssnat på varningssignalerna när det gäller att basera reformerna på LOV.

Företagarna ser också positivt på att reformen skjuts upp. Det ger enligt Malin Påhls Hansson och Magnus Johansson, arbetsmarknadspolitisk expert respektive expert på offentlig upphandling, bättre förutsättningar att analysera, förbereda och bygga den reformerade myndigheten.

Kring beskedet om vilken lag som ska gälla för upphandlingen säger de att huvudsaken är att tjänsterna konkurrensutsätts. De ser LOV som mer flexibelt i sin utformning än vad en offentlig upphandling skulle tillåta:

– Oavsett vilket system som väljs är det viktigt att det inte ställs för höga trösklar för småföretag att kunna delta, och att leverantörsmångfald beaktas vid kravställandet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *