Ulf Kristersson
Ulf Kristersson vill först utvärdera. Foto: Fredrik Wennerlund.

Dags för riksdagen att rösta om nya regler för interimistiska beslut

Förslaget till nytt regelverk för interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar har lotsats ytterligare ett steg mot beslut. Finansutskottet ställer sig bakom regeringen och imorgon blir det riksdagsdebatt.

Kommentus metodhandboken

Regeringen vill möta de många och långa överprövningar av framför allt Migrationsverkets upphandlingar med ett nytt regelverk för interimistiska beslut. Lagförslaget är inte skräddarsytt enkom för att tackla flyktingsituationen, utan syftar till att rent allmänt underlätta genomförandet av skyndsamma upphandlingar.

Remissen, som den då var formulerad, fick i januari besk kritik från Lagrådet. Ärendet gick ändå vidare för utskottsbehandling.

Finansutskottet ställer sig nu bakom sig bakom regeringens förslag till ändringar i upphandlingslagstiftningen. Reservationer finns i form av motionsyrkanden från Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) samt och Ulf Kristersson (M).

Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev anser att överprövning är en viktig del av LOU och att förslaget kan få negativa konsekvenser som är svåra att överblicka. Ulf Kristersson och de övriga som står bakom moderaternas reservation vill att de förändringar som föreslås i den nya lagstiftningen ska  utvärderas inom två år.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå dessa båda motioner. Däremot önskas att regeringen noga följer utvecklingen på området och att en utvärdering görs av reglerna så snart det är lämpligt.

Flera remissinstanser har ifrågasatt behovet av dessa författningsändringar. Utöver Lagrådet, har kritik kommit från Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten, Svenskt Näringsliv och Sveriges advokatsamfund.

Debatt och beslut i kammaren är planerad till onsdagen den 27 april. Förändringarna föreslås börja gälla från den 1 juni.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *