Regeringens dörr stängs för lobbyister

Dörren mellan regering och lobbyorganisationer har stängts. Statsråd och statssekreterare kan sedan halvårsskiftet inte som tidigare fritt byta jobb.


Sverige har kritiserats för ”öppna dörrar” mellan regering och lobbyorganisationer. Som ett av få länder har Sverige saknat regler för personer som lämnar politiken för näringsliv eller lobbyorganisationer.

Nu införs restriktioner som omöjliggör för toppolitiker att byta jobb över en natt. Lagen kan sätta personer som innehar eller har avslutat ett uppdrag som statsråd eller en anställning som statssekreterare i karens under upp till ett år.

Efter den 1 juli prövas övergångsrestriktioner för dem som avser att börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet eller etablera näringsverksamhet av en ny nämnd.

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner väljs av riksdagen. Den består av en ordförande samt fyra ledamöter.

Justitiekansler Anna Skarhed har utsetts till nämndsordförande. Övriga ledamöter är kammarrättspresident Thomas Rohlén, landshövding Sven-Erik Österberg, kommerseråd Tanja Rasmusson, och före detta chefsjustitieombudsman Elisabet Fura.

Lagen gäller endast för statliga befattningshavare. Regioner, landsting och kommuner har av civilminister Ardalan Shekarabi ombetts att överväga liknande regler. Gensvaret på den propån har dock varit svalt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *