Nya upphandlingslagarna i korthet

Tre nya lagar med tre grunder för anbudsutvärdering. I sin omfattande upphandlingsproposition föreslår regeringen, som väntat, också ökat utrymme för arbetsrättsliga hänsyn.

Regeringen lät oss vänta en knapp vecka på upphandlingspropositionen. Nu är den överlämnad till riksdagen och därmed offentlig.

Trots att alla detaljer inte blivit kända förrän tidigare idag har propositionen under den gångna veckan fått ris från bland annat företagarhåll. Civilminister Ardalan Shekarabi bemötte kritiken från Lagrådet i en intervju med Dagens Nyheter strax efter regeringssammanträdet:

– Lagrådet avstyrker inte förslaget. Lagrådet har en del synpunkter och det har vi nu beaktat.

Det digra dokumentet innehåller förslag till tre nya lagar för riksdagen att ta ställning till: en om offentlig upphandling, en om upphandling inom försörjningssektorerna samt en om upphandling av koncessioner.

LOU-direktivet och LUF-direktivet bygger i sak i stora delar på 2004 års direktiv, som de ersätter. LUK-direktivet följer i allt väsentligt samma struktur som de båda andra lagarna, men är mindre detaljerad.

De nya direktiven innehåller ett antal nya bestämmelser som framför allt rör skyldigheter och möjligheterna att genom upphandling främja samhälleliga mål.

Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. För att personal som fullgör kontrakten ska ges skäliga arbetsvillkor ska kontraktsvillkor ställas på lön, semester och arbetstid – om det är behövligt och de går att fastställa.

Leverantör som har åsidosatt miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter ska få uteslutas av den upphandlande myndigheten eller enheten från att delta i en upphandling.

Ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog föreslås. Konkurrenspräglad dialog införs som ett förfarande även i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Innovationspartnerskap lanseras som nytt förfarande. Det syftar till att skapa förutsättningar för utveckling och inköp av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad.

Upphandlande myndigheter och enheter ska kunna använda sig av någon av följande tre grunder för anbudsutvärdering: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. Möjligheterna att beakta livscykelkostnader införs.

Som huvudregel ska vara obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *