Ulf Kristersson
Ulf Kristersson ser ett otydligt och komplicerat förslag. Foto: Fredrik Wennerlund.

Majoritet är mot kollektivavtalskrav

Motståndet mot upphandlingspropositionen cementeras. Alliansen och Sverigedemokraterna vill enligt färska motioner skala bort politiskt omtvistade delar från förslaget och rösta igenom resten.

Kommentus metodhandboken

Regeringens proposition 2015/16:195 möter ökat politiskt motstånd. I en gemensam motion föreslår allianspartierna att riksdagen ska avslå centrala delar av förslaget.

Det är skrivningarna om krav på villkor i nivå motsvarande kollektivavtal gällande lön, arbetstid och semester som bedöms innehålla en rad inbyggda problem. Uppfattningen är att förslaget leder till tillämpningssvårigheter och oönskade konsekvenser.

– Den kanske allvarligaste kritiken är att regelverket är otydligt och komplicerat, vilket kommer att innebära dyra och tidskrävande upphandlingsprocesser, skriver Ulf Kristersson och övriga motionärer och påminner om den kritik som tidigare kommit från Lagrådet och ett antal remissinstanser.

Partierna poängterar rimligheten i att ställa krav på arbetstid, lön och semester – och att man sammantaget ser övervägande positivt på det nya EU-direktiv som ligger till grund för lagförslaget:

– Men vi beklagar att regeringen, i de delar där de väljer att bygga på den svenska lagstiftningen ytterligare, landar i ett lagförslag som i flera avseenden går emot EU-direktivets syften.

För att inte införandet av EU-direktivet om upphandling ska försenas ytterligare är förhoppningen att kritiserade delar ska brytas ut ur regeringens förslag.

– Vi kommer att ta debatten och vi avser att inte backa här. Det här är en principiellt viktig fråga, säger civilminister Ardalan Shekarabi till Sveriges Radio.

Sverigedemokraterna Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev vill att riksdagens ska avslå propositionen. Detta trots att de båda anser att det är fullt rimligt att ställa krav som motsvarar svensk lagstiftning – och att det även gäller för krav inom ILO:s så kallade hårda kärna.

I motionen utmålas regeringens proposition som ett elakartat ingrepp i den svenska modellen och ett orimligt politiskt ingrepp i den fria företagsamheten. Att politiker eller tjänstemän ska bestämma vilket av Sveriges 700 olika kollektivavtal som ska vara normerande beskrivs som problematiskt.

– Det uppstår en sorts bisarr konkurrens mellan olika avtal.

De båda stödjer dock vissa delförslag. Partiet omfamnar huvudentreprenörsansvar där den entreprenör som vinner en upphandling tar fullt ansvar även för eventuella underentreprenörer.

Motionärerna vill att regeringen i budgetpropositionen ska göra plats för en satsning på utbildning av offentliga upphandlare. Extra pengar bör också gå till Skattemyndigheten som ska hjälpa upphandlare att stävja förekomst av svart arbetskraft enligt den så kallade Nackamodellen.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *