Kovändning ger Habo egen upphandlare

Habo kommun avslutar distributionssamarbetet med sin ”stora granne” Jönköping. Målet är att inrätta en egen upphandlartjänst med förhoppning om att det ska locka fler lokala leverantörer.


Habo och Mullsjö drar sig ur samarbetet med Jönköpings kommun kring samordnad varudistribution. Detta efter att kommunerna, som båda är förhållandevis små, tillsammans utvärderat effekterna av projektet.

– Resultatet av samordningen blev inte vad vi förväntat oss, konstaterade Gunnar Pettersson, kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Habo, inför avhoppsbeslutet vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet.

Slutsatsen är att samordningen inte ger mervärde form av bland annat miljö och trafiksäkerhet som motsvarar kostnaderna. Dessutom görs bedömningen att samordningen hämmat lokala leverantörer som inte alltid kunnat erbjuda de volymer som behövts.

Förslaget från Mullsjö kommun, som på ett framgångsrikt sätt greppat upphandlingsfrågorna, var att de båda grannkommunerna skulle göra gemensam sak.

– Planen var att vi tillsammans med Habo skulle anställa en upphandlare för att från Jönköpings kommun kunna ta över ansvaret för att upphandla de runt 15 ramavtal som ingår i den samordnade varudistributionen, säger Fredrik Nyström, upphandlingscontroller i Mullsjö.

Fast precis innan frågan skulle upp i kommunfullmäktige i Habo svängde det. Habopolitikerna såg att det fanns ekonomisk möjlighet att skapa en upphandlartjänst inom den egna organisationen.

Den politiska enigheten kring detta är bred. Thomas Werthén, moderat oppositionsråd, passade på att påminna om hur tongångarna hade gått när kommunfullmäktige tidigare diskuterade upphandling:

– Genom att förstärka vår inköpsfunktion här i Habo kan vi bli bättre på att köpa från våra lokala leverantörer.

Enligt Fredrik Nyström kvarstår Mullsjö kommuns strategiska inriktning. Man går vidare med den inledda rekryteringen för att kunna ta över berörda upphandlingar från Jönköping.

– Vi kommer samtidigt att fortsätta den goda samverkan vi har med Jönköpings kommun inom ramavtalsområden som inte ingår i den samordnade varudistributionen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *