Kammarkollegiet
Väntar på insynsråd. Foto: Magnus Fond.

Insyn i upphandling: regeringen passar

Bryr sig inte regeringen om Statens inköpscentrals miljardupphandlingar? Trots Kammarkollegiets påstötningar saknar myndigheten insynsråd.

Statens inköpscentral hanterar 1 200 statliga ramavtal med runt 700 leverantörer inom ett sextiotal produktområden. Inköpscentralens ”moder” Kammarkollegiet svarar för en mycket bred flora av uppgifter, från resegarantier och auktorisation av tolkar till försäkring av statlig verksamhet.

Mot den bakgrunden är regeringskansliets ointresse för att inrätta ett insynsråd till Kammarkollegiet svår att förstå. Trots att kollegiet upprepade gånger stött på regeringen om att tillsätta ledamöter i rådet har så inte skett.

Det är Riksrevisionen som under sin löpande granskning av Kammarkollegiet har noterat detta missförhållande. Trots att det enligt förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet ska finnas ett insynsråd har myndigheten varit utan ett sådant under större delen av året.

Ett insynsråds uppgift är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Rådet har däremot inga beslutsbefogenheter. Myndighetschefen, som är ordförande i insynsrådet, ska löpande hålla det informerat om verksamheten.

Riksrevisionen avslutar sin revisionsrapport med att önska information senast den 11 november 2016 kring rådets öde. Skrivelsen har gått till regeringen och finansdepartementet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *