Per Åsling
Per Åsling undrar vilket stöd upphandlarna kommer att få. Foto: Fotograferna Maria & Anna.

”Har ministern någon reservplan?”

De nya EU-lagarna om offentlig upphandling kan bli mer än ett halvår försenade. Riksdagsmannen Per Åsling undrar hur civilministerns plan för att hjälpa upphandlarna genom en rättsligt osäker period ser ut.


Den centerpartistiske riksdagsmannen Per Åsling, partiets skattepolitiske talesperson och tillika ordförande i skatteutskottet, oroas av det faktum att regeringen försenat propositionen kring nytt regelverk om upphandling. Framför sig ser han ett osäkert rättsläge.

– Våra kommuner och landsting med flera kommer inte att veta vad som gäller i Sverige när vi har ett EU-direktiv som gäller, men den svenska lagstiftningen inte finns på plats.

I en riksdagsinterpellation riktad till Ardalan Shekarabi konstaterar Per Åsling att frågan om nya regler för offentlig upphandling måste hanteras skyndsamt. Landets offentliga organ måste veta vad som gäller.

Han undrar vad som kommer att göras för att säkerställa rättssäkerheten och förutsägbarhet för upphandlande myndighet när EU-direktiven 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2014/23/EU får direkt effekt men den svenska implementeringen av direktivet inte finns på plats.

– På vilket sätt avser statsrådet att agera för att hjälpa kommuner, landsting och myndigheter med riktlinjer innan nya regler för offentlig upphandling för Sverige finns på plats?

Per Åsling noterar också att de nya EU-direktiven om upphandling och koncessioner ska införas i svensk lagstiftning senast den 18 april. Vid försening kan EU-kommissionen dra Sverige inför EU-domstolen – som i sin tur kan döma Sverige för fördragsbrott och utkräva böter.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *