Lina Haglund
Lina Haglund tror på samarbete. Foto: Inköp Gävleborg.

Gävle går mot samarbetstrenden

I en tid med allt fler upphandlingssamarbeten ser Gävle ut att gå mot strömmen. Kommunen överväger att lämna Inköp Gävleborg.


I en tjänstemannaskrivelse föreslås att kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Gävle kommun ska besluta om att lämna Inköp Gävleborg. Enligt förslaget ska Gävles upphandlingsverksamhet organiseras i egen regi.

Trots att den allmänna trenden går mot mer samarbete gör kommunledningskontoret bedömningen att kommunen bäst kan utveckla såväl inköp som upphandling i ett samlat koncept inom kommunkoncernen i egen regi. Lina Haglund, förbundsdirektör för Inköp Gävleborg, säger att Gävle kommuns beslut, vilket det än blir, givetvis respekteras:

– Fast vi ser att den bästa lösningen för alla medlemskommuner är att tillsammans blicka framåt på hur vi ska organisera arbetet för att få en så bra inköpsprocess som möjligt.

Hon påpekar att behovet av avtalsområden som ska täckas upp ser liknande ut hos Inköp Gävleborgs medlemskommuner. Därmed finns stora fördelar kring att samordna upphandlingarna.

– Om Gävle skulle lämna och välja att bygga upp en parallell organisation innebär det att två organisationer behöver göra samma jobb och man kan ifrågasätta om det är effektiv användning av skattemedel.

Denna gemensamma inköpsorganisation har hittills genomfört runt 400 upphandlingar varje år till ett sammanlagt värde av fyra miljarder kronor.

– Risken för att kommunerna får högre priser på inköpen när volymerna per upphandling minskar om de genomförs separat.

Av tjänsteskrivelse och den utredning som gjordes i fjol framgår tydligt vad övriga kommuner i samarbetet tycker. De har uttryckt att de helst ser att Gävle, som är den största medlemskommunen inom samarbetet, fortsätter inom ramen för Inköp Gävleborg.

– Jag tycker det är djupt olyckligt och hoppas att politikerna i kommunstyrelsen i Gävle fattar ett annat beslut än vad tjänstemännen föreslår, säger Magnus Svensson, centerpartistiskt oppositionsråd i Söderhamns kommun till Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Är Gävle kommun missnöjda med ert arbete?

– Något utbrett missnöje känner inte vi på Inköp Gävleborg till, säger Lina Haglund till Inköpsrådet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *