Jonas Nordling
Jonas Nordling vill förbättra meddelarskyddet. Foto: Tor Johnsson.

Frihet att kontakta media

När allt mer offentlig verksamhet upphandlas från privata utförare är meddelarskyddet en ständigt aktuell fråga. Journalistförbundets Jonas Nordling vill att medarbetare i privata företag vars tjänster upphandlats ska kunna kontakta press på lika villkor som offentligt anställda.


Redan i slutet av 2013 presenterades utredningen Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79). I utredningen föreslås meddelarskydd för privat anställda inom vård, skola och omsorg, men införandet har dragit ut på tiden.

Samtidigt har kritik riktats mot att privatanställda även i andra verksamheter, som till exempel kollektivtrafik, inte omfattas. Nu tillsätter regeringen en utredning kring en vidgning av meddelarfriheten.

Journalistförbundet hoppas att det ska bli förbjudet för arbetsgivaren att exempelvis efterforska en visselblåsare även för andra personalgrupper i företag som erbjuder tjänster till det offentliga.

– Vi har länge förespråkat att meddelarskyddet bör utvidgas till att gälla fler yrkesgrupper, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Jonas Nordling vill se ett lagförslag där meddelarskyddet omfattar all verksamhet som finansieras av allmänna medel:

– Det är viktigt att allmänheten kan få insyn i den verksamhet som bekostas via skattsedeln, poängterar han.

Vissa upphandlande myndigheter och enheter ställer redan idag krav på meddelarfrihet vid sina upphandlingar. Till de kommuner som valt att inte vänta in lagen hör exempelvis Uppsala och Umeå.

Utredningen leds av Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstutet. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *