Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabis tidsplan för propositionen spricker. Foto: Anders Löwdin.

Efter Lagrådets kritik: Planen spricker

När det i januari blev klart att de nya upphandlingslagarna försenas berättade civilminister Ardalan Shekarabi att propositionen skulle bli klar i slutet av april. Den planen ser nu ut att spricka.


Så sent som i december förra året var regeringens mål att nya upphandlingslagar baserade på de nya EU-direktiven skulle träda i kraft den första april i år, knappt tre veckor före EU:s deadline. I början av januari meddelande civilminister Ardalan Shekarabi att arbetet var försenat. En proposition skulle enligt ministern komma i slutet av april och med nytt införandedatum av lagstiftningen senast den 1 januari 2017.

Av allt att döma spricker tidsplanen för propositionen. Alejandro Firpo är politiskt sakkunnig hos Ardalan Shekarabi och han vill idag inte bekräfta att propositionen kommer i april:

– Jag vet inte när propositionen kommer exakt. Vi jobbar intensivt med den och kommer att lägga fram den före riksdagens sommaruppehåll.

Lagrådet lämnade skarp kritik i sitt yttrande över regeringens utkast till proposition (lagrådsremissen) den 12 februari. Tjänstemännen på enheten för upphandlingsrätt vid finansdepartementet arbetar sedan dess med att justera delar av den föreslagna lagtexten.

– Propositionen blir inte klar i april. Det är inga svårigheter, det är bara att det krävs en stor arbetsinsats att få alla tre lagarna på plats, säger Jenny Jensen, tillförordnad chef på enheten för upphandlingsrätt vid finansdepartementet.

När propositionen är färdig lämnas den över till riksdagen. Där behandlas den i finansutskottet och går därefter gå till votering i kammaren. För att lagen ska kunna beslutas i någorlunda god tid inför årsskiftet är det viktig att propositionen är färdig före riksdagens sommaruppehåll, som startar den 23 juni i år.


Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *