Diversehandel försämrar upphandling

UPPDATERAD Att Upphandlingsbolagets tid som fristående bolag är över tycks politikerna i Göteborg vara helt ense om. Oenigheten gäller den framtida organisationen.

Förenklingsutredningen Malmö

Kommunfullmäktige i Göteborg vill rensa i den kommunala bolagsfloran och samtidigt förbättra styrningen. I september i fjol gavs stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att framöver driva upphandlingsverksamheten i nämnd/förvaltningsform.

I sitt tjänsteutlåtande föreslog stadsledningskontoret att stadens upphandlingsverksamhet ska göras till en del av nämnden för Intraservice. Mot det organisationsförslaget protesterar Socialdemokraterna, Västern och Miljöpartiet.

Partierna tror inte att upphandlingsfrågorna kommer att få tillräcklig uppmärksamhet som en av många verksamheter i en stor nämnd. Man vill istället hitta en organisationsform där det går att ”bevara och utveckla den strategiska kapaciteten”.

Eva Ternegren, politiskt utsedd ordförande i Upphandlingsbolaget, ser förändringarna ur kompetens- och personalsynvinkel. De cirka 55 medarbetarna beskrivs som är en viktig resurs:

– Dessa personer är attraktiva även på den privata marknaden och jag är mån om att de ska finna Göteborgs upphandlingsverksamhet konkurrenskraftig, vilket den är i nuvarande form. Inte många ser fram emot en fas där mycket fokus blir på den interna omorganisationen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att Upphandlingsbolaget bildar en egen nämnd. Den nya nämnden bör enligt det gemensamma yrkandet få nio ledamöter och nio ersättare.

Några tidsönskemål presenteras inte, men enligt kontorets liggande förslag ska övergången ske per den 1 januari 2017. Ärendet bordlades, som så många gånger tidigare, kommunstyrelsens möte den 4 maj. Nästa behandlingstillfälle är den 11 maj.

UPPDATERAD 2016-04-05: Datum för nästa kommunstyrelsemöte.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *