Lisbeth Johnson
Lisbeth Johnson vässar klimatet. Foto: Ängelholms kommun.

Ängelholm vill bli bäst!

Ängelholms kommun satsar hårt på att bli mer företagsvänlig. Personliga samtal, utbildning samt en översyn av information och dokument hör till upphandlingsenhetens bidrag.


Ängelholms kommun brukar hamna bra till när näringsidkare rankar företagsklimat. Fast kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Lars Nyander är inte nöjd:

– Vi ska hela tiden arbeta för att bli ännu lite bättre, säger han och poängterar hur viktigt det är att företagen mår bra och får rätt service från kommunorganisationen.

Nyligen utbildade kommunen cirka hundra medarbetare i att ge bättre service till företagare. Dessutom har en ny företagsklimatgrupp bildats för att öka företagsvänligheten.

– Vi ska göra det enkelt för våra företag i kontakterna med kommunen, säger Lars Nyander.

Företagsklimatgruppen ska samordna arbetet med kommunala åtgärder som gynnar näringslivet och bidrar till ett positivt företagsklimat. Upphandling är i det sammanhanget en central funktion.

Hur bemöts leverantörer/anbudsgivare? Känner de sig välkomna att komma med frågor? Hur ser svaren ut? Kontaktas de som förlorat en upphandling?

– Här tror jag ett personligt samtal kan göra att de får en förståelse för varför de inte vunnit och kan komma tillbaka vid nästa upphandling, säger Lisbeth Johnson, upphandlingschef i Ängelholms kommun.

Ängelholm handlar för cirka 800 miljoner kronor per år. För Lisbeth Johnson är det viktigt att vara inbjudande så att lokala näringslivet blir intresserade att delta i upphandlingarna.

– Företagarna ska känna att vi är seriösa och att vi vill ha anbud från dem. Utbildning i att lämna anbud hjälper till att avdramatisera det hela och att vi visar upp oss gör att de lättare kan ta kontakt när de fått ett ansikte.

I arbetet ingår även att se över hur upphandlingsdokumenten ser ut:

– Jag läser ibland andra organisationers underlag och inser då att det inte är helt lätt alla gånger att förstå vad upphandlaren menar.

Annonsering av upphandlingar är självklart. Rutinerna för att kommunicera planer på att upphandla olika varor och tjänster är däremot inte lika välutvecklade.

– Vi kan förvarna på vår webbplats om att vi är på gång med en upphandling, säger Lisbeth Johnson som också ska se över informationen på webben.

– Skriver vi för oss själva eller tänker vi oss in i läsarperspektivet?


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *