Jonas Ransgård
Jonas Ransgård ogillar allt för omfattande krav. Foto: Jesper Orrbeck.

Allianspartier förespråkar färre krav

Med mindre omfattande krav vill allianspartierna förenkla Region Skåne och Göteborgs stads upphandlingar. Förhoppningen är att mer krångelfri anbudsgivning ska locka lokala och regionala företag att ta upp konkurrensen om de offentliga inköpen.

Allianspartierna i Region Skåne vill se upphandlingar ur näringslivsperspektiv. För att ge mindre och medelstora företag ordentlig möjlighet att konkurrera om regionens kontrakt är kravet att reducera dagens omfattande krav:

Pontus Lindberg, Moderat regionråd i opposition, poängterar att bra upphandlingsregler inte enbat betyder lägre kostnader och bättre produkter åt Region Skåne. Även det skånska näringsklimatet påverkas, vilket i slutänden betyder fler jobb och ökad välfärd.

– Därför är det naturligt att regionala utvecklingsnämnden driver på för att utforma reglerna så att de gynnar tillväxt och innovation.

Partierna skjuter in sig på kravbilden:

– Allt för omfattande krav i upphandlingar snedvrider konkurrensen i Region Skånes offentliga upphandlingar, säger Liberalernas Inger Tolsved Rosenkvist.

Hon menar att det nästan bara är stora, multinationella bolag som har resurser nog att möta alla krav för att vara leverantörer till Region Skåne. Mindre och medelstora företag måste också ges möjlighet konkurrera:

– Regionens upphandlingar måste därför förenklas så att lokala och regionala företag kan konkurrera på lika villkor.

Även i Göteborgs stad står allt mer uppskruvade krav i fokus för det tilläggsyrkande som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fick igenom när den nya policyn för inköp och upphandling skulle klubbas igenom.

För Svenskt Näringsliv förklarar Jonas Ransgård, kommunalråd i Göteborg, önskad avvägning av kraven:

– En sorts konsekvensanalys hur kraven påverkar möjligheterna för företagen att lämna anbud och hur det påverkar resultatet av enskilda upphandlingar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *