Steffen Sutorius
Steffen Sutorius ser stor besparingspotential. Foto: Difi.

Permanent inköpscentral på förslag

Den statliga norska inköpscentralen, som hittills varit på prov, väntas bli permanent. Fast kritiker menar att man borde vänta lite med utvärderingen för att den ska bli rättvis.

År 2016 fick Norge något som Sverige haft länge: en statlig inköpscentral. Statens innkjøpssenter inrättades som en fyraårig försöksverksamhet och nu är det dags att fundera på hur framtiden för organisationen ska se ut.

På uppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics tillsammans med Inventura utvärderat verksamheten. Rapporten visar på nöjda användare.

Det slås fast att de centraliserade inköpen bidrar till såväl lägre priser som sänkta transaktionskostnader. Hittills har sju stora ramavtal slutits med en samlad årlig besparing på runt 325 miljoner kronor.

– Jag menar att vi på sikt kan mångdubbla hittills gjorda besparingar, säger Steffen Sutorius, chef för Direktoratet for forvaltning og IKT dit inköpscentralen hör.

Utredarnas slutsats är att Statens innkjøpssenter ska permanentas. Till förslagen hör dessutom att tillföra ökade resurser för att möjliggöra fler upphandlingar. Idag kostar de tio anställda motsvarande cirka 13 miljoner kronor.

Sakta i backarna, menar Malin Arve, amanuens vid Institutt for foretaksøkonomi och forskare på Centre for Business Economics vid Norges Handelshøyskole. I sin debattartikel menar hon att ett beslut om permanentning borde anstå ett tag till.

Åsikten är att de fyraåriga avtal som ingåtts behöver löpa ut för att rättvist kunna utvärderas. Angivna besparingar beskrivs som ”väl optimistiska”.

Hon frågar sig hur stor del av prisminskningen som härrör från upphandling respektive allmän prissänkning på marknaden. Enligt Statistisk Sentralbyrå har den generella prisnivån för telekomtjänster minskat 25 procent sedan år 2014.

Malin Arve ser också med oro på vad en inköpscentral med utökade resurser kan betyda ute på upphandlande myndigheter. Risk för kunskapsmässig utarmning, menar hon.

Utvärderingen visar på nöjda användare av Statens innkjøpssenters ramavtal. Bra så, menar Malin Arve, men har man frågat dem som inte använder avtalen? Som att fråga bussresenärer som de är nöjda – när man också borde fråga bilister varför de inte ställer bilen och istället tar bussen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *