Ingvar Mattson
Ingvar Mattson jagar tidstjuvar. Foto: Thomas Carlgren.

Nu är det belagt: upphandling är administrativt betungande

Bara två andra lagar och förordningar bedöms lika administrativt betungande som lagen om offentlig upphandling. Förvånas du över vilka det är?

Offentlig upphandling är enligt Statskontoret administrativt betungande för landets myndigheter. Bara två lagar och förordningar förorsakar mer administration än lagen om offentlig upphandling.

Mest administration skapar förordningen om intern styrning och kontroll. Andelen administrativa chefer i statens tjänst som bedömer att denna förordning i stor eller ganska stor utsträckning skapar administration på myndigheten ligger på 92 procent.

Arkivlagen/arkivförordningen är med 84 procent näst mest betungande före lagen om offentlig upphandling på 81 procent. Detta framgår av en enkät som Statskontoret genomfört.

Upphandling bedöms i rapporten Mer tid till kärnverksamheten ge mer administration än exempelvis årsredovisning, revision, statistikinsamling och EU-rapportering.

Statskontorets utredare poängterar att siffrorna endast ger en bild av i vilken utsträckning cheferna bedömer att kraven och processerna orsakar administration. Huruvida denna administration upplevs som nyttig är en helt annan fråga.

Slutsatsen är att flera administrativa tidstjuvar i staten bör kunna tas bort för att frigöra tid till kärnverksamheten. Därför föreslås bland annat digitala årsredovisningar, att kravet på delårsrapport tas bort och att förordningen om intern styrning och kontroll upphävs.

– Genom att ta bort administrativa tidstjuvar frigörs även tid för chefer att utöva ett ledarskap som tar tillvara medarbetarnas kompetens, poängterar Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Önskemål om några mer genomgripande LOU-relaterade förändringar förs inte fram. Statskontoret noterar att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stödja myndigheterna i syfte att minska den administrativa bördan inom detta område – och vill att det arbetet fortsätter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *