”Vi överklagade för att vinna tid”

Höganäs kommun fick inte åberopa inhouse-undantaget vid köp av tjänster från ett delägt bolag. Då överklagade kommunen för att vinna tid medan bolaget strukturerades om.


Skånska kommuners sopaffärer har varit en stridsfråga under många år. Frågan har även varit uppe på EU-nivå. I fjol slog Konkurrensverket fast att ägarkommunerna bakom bolagen NSR och Sysav årligen köpt tjänster för miljonbelopp utan föregående annonsering.

– Enligt upphandlingslagarna ska alla upphandlingar över en viss summa annonseras och konkurrensutsättas så att fler leverantörer har möjlighet att lägga anbud. Detta för att skapa garantier för att det är den bästa affären som görs, poängterar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Höganäs kommun har för sin del hävdat undantag enligt in-house-regeln för affärerna med NSR.

Förvaltningsrätten gör dock samma bedömning som övervakande myndighet – NSR har haft alltför stora intäkter från andra än sina ägarkommuner för att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt. Domstolen har, precis som Konkurrensverket, bedömt moder- och dotterbolagen tillsammans för att se om en tillräckligt stor andel av deras sammanlagda verksamhet bedrivs med ägarna.

Höganäs kommunchef Herman Crespin säger till Helsingborgs Dagblad att man numera anser sig agera lagligt. Att ifrågasätta förvaltningsrättens dom, som ännu inte vunnit laga kraft, är alltså inte aktuellt:

– Vi överklagade egentligen för att vinna tid, avslöjar han.

NSR:s verksamhet har omorganiserats för att man ska uppfylla kriteriet för undantag – vilket innebär att mer än 80 procent av verksamheten riktas mot kommunerna.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *