Inger Ek
Inger Ek försvarar modellen. Foto: Upphandlingsmyndigheten.

Väljer modell med inbyggd konfliktrisk

Upphandlingsmyndighetens upphandling får inte högsta betyg. Tvåans utvärderingspris är dubbelt så högt som vinnarens samtidigt som det finns risk för konflikter kring hur lång tid saker och ting faktiskt tar.

Löftet om att vara riktigt raska fick Ecenea att gå vinnande ur Upphandlingsmyndighetens upphandling av upphandlingskonsulttjänster. Som vi tidigare berättat var bolagets utvärderingspris ungefär hälften så högt som den andrarankade leverantörens.

Att arbeta för Upphandlingsmyndigheten är ett prestigeuppdrag. Fast redan när upphandlingen annonserades i höstas fick Inköpsrådet reaktioner från branschen som hade hoppats på mer än ännu en lägstaprisupphandling.

Erfarna upphandlare höjde också på ögonbrynen över utvärderingsmodellen. Anbudsgivare har fritt fått uppskatta det antal timmar som krävs för olika arbetsmoment – utan att bli direkt ansvarig för beräkningarna eftersom inget uppdrag torde vara likt ett typuppdrag.

Eceneas tidsuppskattning saknar buffert för att exempelvis ett möte kan dra ut på tiden. Företaget har heller inte tagit höjd för att antalet frågor på en upphandling kan bli fler än vanligt.

Bäddar inte den här modellen för risk för konstanta konflikter under avtalstiden kring hur lång tid saker och ting faktiskt tar?

– Vi har erfarenheter av denna lösning sedan tidigare och det är vår uppfattning att modellen då har fungerat väl, kontrar Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Har du funderat kring det jättelika gapet mellan första- och andrarankad leverantör?

– Den skillnad i jämförelsepriset som finns mellan den leverantör som rangordnats som nummer ett respektive rangordnats som nummer två beror främst på antalet timmar som offererats för exempeluppdragen.

Inger Ek poängterar att Upphandlingsmyndigheten i samband med utvärderingen begärde en förklaring av vinnande leverantör. Svaret på frågorna kring offererat jämförelsepris, inklusive antalet timmar, besvarades på ett tillfredställande sätt.

– När väl ett avtal börjar löpa gäller det naturligtvis att båda parter tillämpar det så som avsikten är.

Just nu råder avtalsspärr i upphandlingen. Avtal kan tecknas tidigast den 24 januari.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *