Taktiskt prissatt upphandlingskonsult

Ecenea kammade hem Falu Energi & Vattens upphandling av upphandlingskonsulter. Den taktiska prissättningen, som möjligen involverar enkronaskonsulter, möter kritik från konkurrenter.

Sekretess gör det omöjligt att säkert säga att ”enkronaskonsulten” har gjort comeback. Men anbudssumman 820 800 kronor ger i alla fall en antydan om att så kan vara fallet.

I en förenklad ramavtalsupphandling efterfrågade Falu Energi & Vatten konsulthjälp vid upphandlingar. Fyra företag lämnade anbud på en senior konsult (1 000 timmar) samt konsult (800 timmar).

Vann Ecenea Procurement genom att erbjuda ett rimligt timpris för den seniora konsulten (820 kronor) och en krona för den mindre erfarne?

Även om Inköpsrådets misstanke skulle vara ogrundad blir de 1 800 timmarna till ett genomsnittligt timpris på 456 kronor. Bland annat mot bakgrund av att arbete på plats i Falun, vid behov två till tre dagar i veckan, tillhör kravbilden i upphandlingen är det ingen hög ersättning.

Falu Energi & Vatten begärde förklaring av prissättningen. Enligt Eceneas svar (också det maskat efter sekretessprövning) är målet att ge juniora konsulter erfarenhet av praktiska projekt.

Cane Svekanski, vd för Ecenea Procurement, säger att man kommer att leverera till utlovat pris:

– Genom att vi utför ett bra arbete och har en bra relation med våra kunder så har Ecenea på åtta år vuxit från ett enmansföretag till att med drygt 60 konsulter vara det ledande företaget i branschen.

Linnart Shabo, vd för SOCAB Swedish Office Consulting, lämnade också anbud. Han noterar att upphandlande myndigheter kan kräva att prisskillnaden mellan olika konsulttyper inte får vara alltför stor för att undvika den här typen av problematik.

– Som marknadsaktör tycker vi att Ecenea hanterat situationen förfärligt då bolaget utnyttjat brister i upphandlingen.

Falu Energi & Vatten är kund till Ecenea och Cane Svekanski vill inte recensera upphandlingen. Han håller med om vikten av att förfrågningsunderlag utformas så att strategisk prissättning undviks:

– Som upphandlingskonsultföretag verkar vi både som upphandlare samt som anbudsgivare. I båda rollerna måste vi acceptera lagstiftningen och hur rättspraxis utvecklas.

Han pekar på att Högsta förvaltningsdomstolen och ett antal domar i kammarrätten har försvårat möjligheten att nyttja golvpriset som ett sätt att minska problemen med strategisk prissättning. Högsta instans har till och med godkänt minuspriser, vilket även begränsar möjligheten att nyttja paragrafen om onormalt lågt pris.

– Vi beklagar att rättpraxis utvecklats på det sättet.

Det imponerar inte på Linnart Shabo. Han anser att upphandlingskonsulter snarare borde vara en förebild, och hjälpa kommuner och myndigheter, än att nyttja eventuella luckor i upphandlingar.

– Eceneas agerande kommer i sin tur att leda till att marknadsaktörer inom upphandlingsområdet blir tvungna att följa mönstret med strategisk prissättning för att ha möjlighet att överleva.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 thoughts on “Taktiskt prissatt upphandlingskonsult

 1. Förkastligt av Ecenea, rent av uruselt!
  Det kommer komma tillbaka och bita dem i nacken när deras kunder som de hjälper med upphandlingar blir utsatta för samma plåga av andra leverantörer. Kräv uppföljning och stäm av att 1 800 timmar, verkligt arbetande timmar och inte ”framtagande” av redan färdiga underlag (copy paste), debiteras 820 800. Fusk ska beivras!

  1. Är du ute och tycker eller har du stöd för dina insinuationer?

   En upphandlingskonsult utan erfarenhet är värd 0 kr och här har Falu energi ställt mycket lågt krav på konsult som inte är senior, nämligen 2 års erfarenhet och endast genomfört 5 upphandlingar. Då skulle väl vilken affärsmässigt upphandlingskonsultföretag passa på att prisa in sig för att långsiktigt skapa värdefulla resurser till andra ramavtalsupphandlingar? Om det är tanken är det ju väldigt viktigt för Ecenea att Falu Energi är nöjd med uppdragsresultaten för annars kommer ju Ecenea istället inte ha Falu Energi som godkänd referens.

   Det finns således ingenting i dagsläget som tyder på att Ecenea kommer att prestera sämre än de andra anbudsgivarna utifrån skall-kraven på konsulterna.

   Den här situationen beror ju snarare på Falu Energi som troligtvis satt ribban alldeles för lågt, varför får dem inte någon kritik riktad mot sig?

 2. ”Prisa in sig” eller taktiskt prissättning är tillåtet men det är ju aldrig bra för den sunda konkurrensen. För att få bukt med bekymret angående korrekt fakturerade timmar osv, måste leverantörerna sätta priser som täcker deras faktiska kostnader för konsulter, inklusive omkostnader och vinter för leverantören.
  Så varför ska man rikta kritik mot den upphandlande myndigheten?
  Känns som att man ska ge kritik till den person vars cykel blivit stulen pga att ägaren till cykeln inte låste fast den i cykelstället.

 3. Detta är fortfarande ett ganska vanligt fenomen inom upphandlingar av konsulter/bemanning. 100% av ansvaret ligger dock på upphandlaren som själva och helt i onödan skapar situationen. En del myndigheter av någon anledning (antagligen bristande kompetens) bryr sig inte om hur de utformar sina upphandlingar. Man kan beskriva för dem exakt det som kommer att hända (måste hända, för alternativet är bara för förlorare) men de agerar ändå inte. Rätten struntar i problemet. De har sagt sitt och slutsatsen är att allt är tillåtet när det gäller prismanipulation (jag tycker inte att LOU var tandlös, men rättspraxis har gjort den så). Känsla för rätt och fel får en känga varje gång detta händer.

Lämna ett svar till Mikael Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *