Ane Buch
Ane Buch vill se ökad småföretagsanpassning. Foto: John Ehbrecht.

Sju tips kring småföretagsanpassning

Stora upphandlingar och komplicerade krav diskvalificerar små företag från att tävla om offentliga affärer. Danska småföretagare bjuder på sju råd kring hur den trenden kan brytas.

Förenklingsutredningen Malmö

Det råder allmän enighet om att förbättra små och medelstora företags möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. I realiteten är det dock betydligt svårare.

Ofta är kontrakten för stora för mindre aktörer. Samtidigt råder ingen om att större anbudsgivare enklare kan svara upp mot sociala krav än exempelvis ett familjeföretag.

Att döma av en färsk undersökning gjord av Håndværksrådet och HIF Danmark verkar situationen på andra sidan Öresund inte skilja sig från den svenska. Av de närmare 900 företagare som besvarat den enkät som ligger till grund för rapporten anser 45 procent att kommunerna kan bli betydligt bättre på att dela upp upphandlingarna.

En annan bredsida från danska småföretagare: 40 procent anser att kommunerna måste bli bättre på att informera om när uppdrag går ut på upphandling.

HIF Danmark och Håndværksrådet går nu ut i en kampanj där man vill hjälpa kommunerna att forma en mer småföretagarvänlig upphandlingspolicy. Jesper Grubbe Møller, snickare och ordförande för HIF Danmark, hoppas att politiker och upphandlingsansvariga ska agera:

– I längden går det inte att gå förbi oss i det lokala näringslivet som bland annat erbjuder kommunernas unga lärlingsplatser.

Håndværksrådet bjuder på vägledning. Till de sju konkreta stegen mot en mer småföretagarvänlig inköpspolitik hör bland annat att dela upp upphandlingar i lagom stora delar, hålla regelbundna dialogmöten och begränsa användningen av sociala klausuler.

Ane Buch, vd för Håndværksrådet, anser att offentliga inköp också är näringslivspolitik:

– Sunt förnuft säger att upphandlingar ska anpassas så att även de mindre företagen har möjlighet att tävla om de offentliga affärerna. Både lokalsamhället och konkurrensen mår gott av det.

Sociala krav i form av praktikplatser är vanligt i danska upphandlingar enligt den analys som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjort.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *