Euro
EU-stödda projekt måste upphandlas korrekt: Foto: EU-kommissionen.

Så upphandlas EU-stödda projekt rätt

Projekt som stöttas av EU måste upphandlas enligt regelboken för att pengarna inte ska krävas tillbaka. Kommissionen bjuder tacksamt nog på en diger vägledning.


Det händer då och då att svenska kommuner tvingas betala tillbaka projektpengar från exempelvis EU:s strukturfonder på grund av bristande upphandling. EU-kommissionen bjuder därför på en diger rapport fylld av råd och tips på hur de vanligaste felen vid konkurrensutsättning av EU-stödda projekt ska kunna undvikas.

I publikationen, som utarbetats av kommissionens avdelningar i samråd med Europeiska investeringsbanken, slås fast att EU-finansierade projekt i medlemsstaterna måste följa upphandlingsregler som garanterar ekonomisk nytta och rättvis konkurrens på marknaden.

Underlåtelse att offentliggöra en upphandling är ett av de allvarligaste felen. Om det råder några som helst tvivel rekommenderas offentliggörande i EUT för att garantera EU-omfattande konkurrens.

Det poängteras att det är olagligt att dela upp kontrakt på artificiell väg för att de ska ligga under EU:s tröskelvärden för offentliggörande. Kriterier som kan uppfattas som diskriminerande eller oproportionerliga är inte heller godtagbara. Korta tidsfrister kan tolkas som ett konkurrenshinder.

Planering beskrivs som A och O. Om den upphandlande myndigheten gör fel i det här skedet av processen är det stor risk för misstag och problem senare. Många fel går att härleda till bristande planering.

Vägledningen kan självklart också vara till hjälp i andra upphandlingar.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *