Revisor delar ut storsmocka

Upphandlingar kommer igång för sent, sviktande avtalstrohet och klen uppföljning. De smockorna riktar internrevisionen mot Region Gävleborg.

Region Gävleborg har skakats av en rad tvivelaktiga och massmedialt uppmärksammade upphandlingar. Inför en medarbetarkonferens handlades exempelvis tjänster för cirka 11 miljoner kronor utan konkurrensutsättning samtidigt som exkolleger fått andra uppdrag utan upphandling.

Internrevisionen har nu granskat regionens avtalshantering och LOU-efterlevnad. Enligt rapporten finns det en del att arbeta med. Petter Karlsson, avtalsdirektör på Region Gävleborg, säger till Gefle Dagblad att kritiken är befogad:

– En del av de här bekymren har vi redan uppmärksammat tidigare och börjat arbeta med, annat är nytt för oss.

Internkontrollenhetens Jan Isberg Bransell pekar på brister som ostrukturerad hantering och arkivering av upphandlingshandlingar i original.

Noteras att planering och genomförandet av upphandlingar ofta kommer igång sent. Det tar lång tid innan det finns upphandlade avtal att avropa från, vilket ökar risken för avtalslösa perioder med otillåtna direktupphandlingar som följd.

Det finns kunskapsbrister om hur leveransavvikelser ska hanteras. Avtalscontrollers får inte information om leveransavvikelser. Det försvårar deras arbete med nuvarande avtalsleverantörer samt inför kommande upphandlingar.

Uppföljning av avtalstrohet förekommer i endast mindre utsträckning. Det görs en del ”spridda uppföljningar”, men systematiken saknas och det innebär att tydlig kartbild av avtalstroheten saknas.

Det är ute i regionens olika verksamheter som de kanske största bristerna finns. Kunskapen om tecknade avtal beskrivs som svag och det är relativt vanligt att man beställer varor direkt från leverantörer via e-post eller telefon.

Okunskap finns också kring tröskelvärden då upphandlingar måste göras. Detta försvåras av att det på regionnivå saknas uppföljning av vad som direktupphandlats, vilket lätt kan innebära att gränser överskrids när inköp av samma slag läggs samman.

Region Gävleborg köper årligen varor och tjänster för 3,5-4 miljarder kronor. I fjol genomfördes 90 annonserade upphandlingar och 176 direktupphandlingar på uppdrag till inköpsavdelningen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *