Pontus Braunerhjelm
Pontus Braunerhjelm vill upphandla funktion. Foto: Entreprenörskapsforum.

Nu ska vi handla upp funktion

Öka användningen av offentlig upphandling för att lösa samhällets utmaningar och stimulera innovation. Det är vad den statliga entreprenörskapsutredningen föreslår.

Entreprenörskapsutredningen radar upp åtgärder för att säkra svensk förnyelsekraft. Hit hör bland annat att rikta upphandlingar som görs inom stat, kommu­n och landsting mot funktion snarare än specificerade lös­ningar.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg säger att utredningen Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet tar upp flera angelägna frågor:

– Utredningens förslag kommer vara ett värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med att utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet.

Utredaren Pontus Braunerhjelm slår fast att offentliga aktörer har en mycket viktig roll som första kund och referensobjekt för växande företag. Receptet för en stärkt cirkulär ekonomi är fler innovationsupphandlingar.  Han vill också se innovationstävlingar och crowd-sourcing.

Det konstateras att funk­tions- och innovationsupphandling idag används i mycket begränsad om­fattning. Detta kan delvis bero på att de är komplicerade att utföra – och här behövs Upphandlingsmyndighetens stöd till upphandlarna.

Förslaget är att via regleringsbrev ge myndigheter ett uttalat uppdrag att genomföra innovationsdrivande upphandling. Förkommersiell upphandling enligt brittisk och nederländsk modell förs fram som en annan möjlighet. Även här är bedömningen att det behövs mer vägledning från Upphandlingsmyndigheten.

Utredningen vill även förändra synen på upphandlingskrav som rör finansiell stabilitet. Specifika krav på viss rating i förfrågningsunderlaget bedöms försvåra för företag som är nya eller behöver en andra chans.

Pontus Braunerhjelm har haft ett brett mandat i sitt arbete. Däremot har skatter inte ingått i uppdraget.

Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström konstaterar för sin del att regeringens politik snarare förvärrar än löser de problem utredningen identifierat:

– Höjda skatter för näringslivet, signaler om vinstbegränsningar i innovativa företag, krav på kollektivavtal för att få delta i offentlig upphandling och utvisning av företags nyckelmedarbetare på grund av rigida regelverk gör mig orolig för vart Sverige är på väg.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Nu ska vi handla upp funktion

  1. Åh vilket genombrott! *ironi* Behövdes det en utredning för att komma fram till att det behövs mer funktionsupphandling? Ganska precis tio år efter att Statskontoret gjorde sin utredning, men den verkar de flesta ha glömt bort. Eller så har man dammat av den och bytt författare. Kanske har man tittat på den av KKV beställda rapporten skriven av Charles Edquist som också pekar på behovet av mer funktionsupphandling. Hur som helst, det är klart att det vore bra om fler UM/UE efterfrågade funktion. Då menar jag utan att samtidigt ha 500 detaljkrav som ändå låser in leverantörerna i gamla lösningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *